Начини на плащане

  • Начини на плащане

Начини на плащане

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги:

* на всички каси в страната на Изи пей (Еаsypay* чрез банкомат „B-pay” (код на търговеца 50 204)
* чрез системата за разплащане Epay (плащане чрез www.epay.bg, регистрацията се извършва с абонатен номер)
* в брой - на касите на Нелбо в офисите ни по градове;
* по банков път - по сметка на Нелбо ЕАД- в ТБ ОББ АД: IBAN: BG63 UBBS80021031241820, BIC код: UBBSBGSF или в Първа инвестиционна банка АД: IBAN: BG83 FINV 91501003970748, BIC код: FINVBGSF

В случай, че Ви е необходим абонатен номер - можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлификационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони.