Доставка и монтаж на уреди с дистанционен отчет

Уредите с дистанционен отчет, с които работи НЕЛБО, се произвеждат специално за компанията от водещия немски производител Qundis. С радио уредите и тяхната техническа спецификация можете да се запознаете по-подробно в рубрика Уреди с дистанционен отчет.

Като съпътстваща услуга, НЕЛБО предлага дейности по поставяне и въвеждане в експлоатация на уреди:

Топлинни разпределители с дистанционен отчет

 • Топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио) - Монтаж и въвеждане в експлоатация
 • Топлинен разпределител - Монтаж + индивидуално посещение
 • Топлинен разпределител - Преместване (демонтаж и монтаж) + индивидуално посещение
 • Термостатичен вентил - Монтаж + индивидуално посещение
 • Термостатична игла - Монтаж + индивидуално посещение
 • Термостатична глава - Монтаж + индивидуално посещение
 • Пломбиране на втори спирателен кран на отоплително тяло

Апартаментен топломер с дистанционен отчет

 • Радио апартаментен топломер - Монтаж и въвеждане в експлоатация
 • Пломбиране на апартаментен топломер

Водомери с дистанционен отчет

 • Пломбиране на водомер
 • Водомер (стандартен) - Монтаж + индивидуално посещение (без пломбиране)
 • Водомер (радио) - Монтаж + индивидуално посещение (без пломбиране)
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.