ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ от НЕЛБО

Често задавани въпроси

Защо ми е такава сметка за отопление, как определяте базата? (не важи за градовете с месечни отчети).

Сметката за отопление се определя като прогнозен дял, изчислен на база потребление на топлинна енергия в имота от предходния период.


Как мога да си намаля или увелича прогнозния дял?

Подава се молба-декларация за промяна (потърси в Документите на твоя град), в която заявявате какво количество вода и кои радиатори ще ползвате. Документът се подписва от упълномощеноето лице на сградата (домоуправител). Осигуряването на достъп до имота за проверка на радиаторите и водомера за топла вода остава задължително в края на отоплителния сезон.


Защо сметката ми е по-голяма от тази на съседа ми, а жилището му е колкото моето?

Сумата за плащане зависи от консумацията, а не от големината на жилището.


Защо плащам сградна инсталация след като не ползвам отопление?

Сградна инсталация се начислява на всички имоти в топлофицирана сграда, независимо дали и колко се ползват радиаторите. Алгоритъмът за изчисление е описан в приложение към Наредба за топлоснабдяването.


Какво трябва да направим за да ни отчитате всеки месец, както преди години? (не важи за градовете с месечни отчети)

За да имате ежемесечен отчет трябва Решение на Общо събрание и сключване на договор за допълнителна услуга – месечен отчет (заплаща се към Нелбо).


Какво да направя за да се откажа напълно от услугите на Топлофикация и да не получавам никакви фактури?

Централното топлоснабдяване е колективна услуга. Не е възможно изключването на един имот от топлофицирана сграда. 


Ако имате допълнителни въпроси и не намирате отговора на страницата ни, отправете ги към нашите оператори  тук 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.