Alt-tag-logo
Платете онлайн Проверете сметка Пишете ни

Полезни съвети от НЕЛБО

  1. Начало
  2. »
  3. Полезни съвети
  4. »
  5. Кога апартаментните топломери и водомери трябва да се сменят

Кога апартаментните топломери и водомери трябва да се сменят

Уреди

Индивидуалните апартаментни топломери се монтират на входа на имота в сгради с изпълнена хоризонтална инсталация за отопление. Те измерват потреблението на топлинна енергия за отопление в имота.

Индивидулните апартаментни водомери за топла вода се монтират на отклонението за битово горещо водоснабдяване. Те измерват количеството на топлата вода, преминало през тях, и служат както за начисления на използвано количество вода, така и за изчисление на енергията за подгряване на водата, преминала през тях.

Индивидуалните топломери и водомери следва да са в съответствие с действащите в страната стандарти и нормативни актове.

Съгласно чл. 52, ал.6. т.1 и т.2 от Наредба №Е-РД-04-1 от 12 март 2020г. за топлоснабдяването, топломерите и водомерите за топла вода в имотите на клиентите подлежат на последваща проверка по реда на Закона за измерванията. Периодичността на проверките се определя както следва:

- за  индивидуалните топломери – 5 години, съгласно заповедта на председателя на ДАМТН по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията;

- за индивидуалните водомери – 10 години, съгласно изискването на чл.34а, ал.1 от Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

В случай че уредите подлежат на метрологична проверка и сте получили предписание (уведомително писмо/ УП), е нужно да подмените уреда с нов или същият да бъде тестван в акредитирана метрологична лаборатория и върнат само при наличие на удостоверение за годност. При ремонт/подмяна/проверка, извършени от трети лица, уредите подлежат на пломбиране/узаконяване. Моля, свържете се с обслужващия Ви офис на Нелбо АД.

В случай че не подмените или тествате уреда в указанния срок в УП, за съответния имот се разпределя топлинна енергия при условията на чл. 69, ал. 2, т. 2 и/или на т. 7.3.3 от приложението към чл. 61, ал. 1 на Наредба за топлоснабдяването (на брой лица и/или по максимален специфичен разход за сградата).

 

 

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.