ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите полезни документи, бланки и файлове за изтегляне, както и законови, нормативни актове и общи услови за дейността по дялово разпределение.

Клиентите на НЕЛБО с годишен отчет могат да изтеглят бланка за промяна на прогнозен дял (в случай, че има промяна в характера на потребелението на отопление и топла вода в имота, например когато едно жилище е било трайно необитаемо и вече има обитатели или обратно);

Договор за месечен отчет може да изтеглите и обсъдите с комшиите си, в случай че желаете уредите Ви да се отчитат всеки месец.

Протокол от Общо събрание на сграда- етажна собственост ще Ви е полезен и нужен при избор на НЕЛБО за топлинен счетоводител или при друго решение като напр. смяна на честотата на отчет на уредите за дялово разпределение.

В раздел опазване на лични данни ще намерите Европейски Регламент, Политиката на Нелбо ЕАД и др. документи свързани с  опазване на личните данни на клиенти и служители.

Специално предложение за клиентите в София - без отчетник за студена вода

Нелбо работи със Софийска вода и обработва ежемесечно консумацията от дистанционните водомери

  • За да не Ви се налага да правите самоотчети
  • За да не Ви се налага да осигурявате достъп на отчетник
  • За да Ви се фактурира всеки месец само това, което сте ползвали
  • За да нямате изравнителни фактури

Нелбо предлага решение - дистанционен ежемесечен отчет на водомерите в имота Ви. Услугата не е обвързана с централното топлоснабдяване.

Какво е необходимо:

Колко ще ми струва това?
Таксата за ежемесечен дистанционен отчет е годишна и важи за ВСИЧКИ радио водомери в имота.

  • При включване на цялата сграда - 35 лв./година
  • При индивидуална заявка от имот - 45 лв./година
  • За настоящи клиенти на ежемесечен отчет - 8 лв./година

 

ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ - Топлофикация София

Цени за МВтч на топлинна енергия (топлоносител гореща вода) за битови и стопански потребители, приети с решение на КЕВР

Период на отчитане лева без ДДС лева с вкл. ДДС
от 01.07.2020 82.09 98.51
от 01.05.2020 66.70 80.04
от 01.04.2020 70.32 84.38
от 01.07.2019 95.64 114.77
от 01.10.2018 92.80 111.36

ТАКСИ ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО - Топлофикация София

Уважаеми клиенти,
Цената за услугата дялово разпределение е дължима към топлофикационното дружество.

Таксите за сезон 2020/2021 се фактурират месечно от Топлофикация София ЕАД, както следва:

1,08 лв./месец - Партида 
0,31 лв./месец - Уред (водомер за топла вода и/или топл.разпределител)
0,38 лв./месец - Топломер (апартаментен)

Mесечния отчет се извършва по допълнително възлагане, чрез сключване на Договор за месечен отчет с Нелбо АД. Услугата месечен отчет се заплаща към Нелбо АД (отделно от годишните такси), както следва:

София – месечен отчетАС със 100% дист.уредиАС с уреди Стандарт
Партида/за 1год.15,00
Водомер за топла вода  015,00
Топлинен разпределител08,00
Апартаментен топломер015,00

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ОТ НЕЛБО

Тук можете да се запознаете с цените на допълнителните услуги, които Нелбо предлага за поддръжка на вашата инсталация.
Спецификация услуги
Пломбиране водомер10,00
Монтаж и въвеждане в експлоатация на топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио)5,00
Индивидуално посещение / констатация/ отчет
– по график15,00
– в определен от клиента ден и час25,00
Индивидуално посещение за монтаж на топлинен разпределител с вкл. цена на скрепителен елемент/планка16,00
Индивидулно посещение за преместване на топл. разпределител (демонтаж и/или премонтаж)16,00
Индивидулно посещение за монтаж на термостатичен вентил20,00
Индивидулно посещение за монтаж на водомер /стандартен/, без пломбиране18,00
Индивидулно посещение за монтаж на топломер /стандартен/50,00
Обработка Заявление-декларация за намаляване (без зануляване) на потреблението4,00
Обработка Заявление-декларация за заявен нулев дял на потреблението, вкл. проверка
– за имоти с уреди без дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)15,00
– за имоти само с уреди с дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)5,00
Проверка/тест на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж); препрограмиране10,00
Изпращане на документ по поща/ куриер2,00
Пломбиране на втори спирателен кран на отопл.тяло2,00
Пломбиране на апартаментен топломер 6,00
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за АС с до 30 партидих 4 лв/партида
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за АС с над 30 партидих 2 лв/партида
Eнергийно обследванепо договаряне

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги:

* Онлайн - тук можете да заплатите с Вашата банкова карта лесно, бързо и удобно

* по банков път – по сметка на Нелбо АД в

  • Уникредит Булбанк АД – IBAN: BG34 UNCR 70001520433815, BIC код: UNCRBGSF
  • ТБ ОББ АД – IBAN: BG63 UBBS 80021031241820, BIC код: UBBSBGSF

* в брой – на касите на Нелбо в офисите ни (в някои офиси има възможност за картово плащане на ПОС)

В случай, че Ви е необходим абонатен номер – можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлофикационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони. 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.