ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите полезни документи, бланки и файлове за изтегляне, както и законови, нормативни актове и общи услови за дейността по дялово разпределение.

Клиентите на НЕЛБО с годишен отчет могат да изтеглят бланка за промяна на прогнозен дял (в случай, че има промяна в характера на потребелението на отопление и топла вода в имота, например когато едно жилище е било трайно необитаемо и вече има обитатели или обратно);

Договор за месечен отчет може да изтеглите и обсъдите с комшиите си, в случай че желаете уредите Ви да се отчитат всеки месец.

Протокол от Общо събрание на сграда- етажна собственост ще Ви е полезен и нужен при избор на НЕЛБО за топлинен счетоводител или при друго решение като напр. смяна на честотата на отчет на уредите за дялово разпределение.

В раздел опазване на лични данни ще намерите Европейски Регламент, Политиката на Нелбо ЕАД и др. документи свързани с  опазване на личните данни на клиенти и служители.

График за отчет

Тук може да намерите информация за графика за отчет на вашите уреди

ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ - Топлофикация Перник

Цени за МВтч на топлинна енергия (топлоносител гореща вода) за битови и стопански потребители, приети с решение на КЕВР

Период на отчитане лева без ДДС лева с вкл. ДДС
от 01.05.2020 72.19 86.63
от 01.07.2019 72.19 86.63
от 01.10.2018 70.99 85.19
от 01.07.2018 70.99 85.19
от 01.07.2017 66.34 79.61

ТАКСИ ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО - Топлофикация Перник

Уважаеми абонати,

Цената за услугата дялово разпределение се фактурира от топлофикационните дружества и е дължима към тях.

Месечният отчет се извършва по допълнително възлагане чрез сключване на Договор за месечен отчет.

Перник Месечен Годишен
Партида4,30
Водомер за топла вода  12,006,30
Топлинен разпределител6,004,20
Апартаментен топломер10,006,30

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ОТ НЕЛБО

Тук можете да се запознаете с цените на допълнителните услуги, които Нелбо предлага за поддръжка на вашата инсталация.
Спецификация услуги
Пломбиране водомер10,00
Монтаж и въвеждане в експлоатация на топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио)5,00
Индивидуално посещение / констатация/ отчет
– по график15,00
– в определен от клиента ден и час25,00
Индивидуално посещение за монтаж на топлинен разпределител с вкл. цена на скрепителен елемент/планка16,00
Индивидулно посещение за преместване на топл. разпределител (демонтаж и/или премонтаж)16,00
Индивидулно посещение за монтаж на термостатичен вентил20,00
Индивидулно посещение за монтаж на водомер /стандартен/, без пломбиране18,00
Индивидулно посещение за монтаж на топломер /стандартен/50,00
Обработка Заявление-декларация за намаляване (без зануляване) на потреблението4,00
Обработка Заявление-декларация за заявен нулев дял на потреблението, вкл. проверка
– за имоти с уреди без дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)15,00
– за имоти само с уреди с дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)5,00
Проверка/тест на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж); препрограмиране10,00
Изпращане на документ по поща/ куриер2,00
Пломбиране на втори спирателен кран на отопл.тяло2,00
Пломбиране на апартаментен топломер 6,00
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за АС с до 30 партидих 4 лв/партида
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за АС с над 30 партидих 2 лв/партида
Eнергийно обследванепо договаряне

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги:

* по банков път – по сметка на Нелбо АД в

  • Уникредит Булбанк АД – IBAN: BG34 UNCR 70001520433815, BIC код: UNCRBGSF
  • ТБ ОББ АД IBAN: BG63 UBBS 80021031241820, BIC код: UBBSBGSF

* в брой – на касите на Нелбо в офисите ни (в някои офиси има възможност за картово плащане на ПОС)

В случай, че Ви е необходим абонатен номер – можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлофикационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони. 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.