ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите полезни документи, бланки и файлове за изтегляне, както и законови, нормативни актове и общи услови за дейността по дялово разпределение.

Клиентите на НЕЛБО с годишен отчет могат да изтеглят бланка за промяна на прогнозен дял (в случай че има промяна в характера на потребелението на отопление и топла вода в имота, например когато едно жилище е било трайно необитаемо и вече има обитатели или обратно);

Договор за месечен отчет може да изтеглите и обсъдите с комшиите си, в случай че желаете уредите Ви да се отчитат всеки месец.

Протокол от Общо събрание на сграда-етажна собственост ще Ви е полезен и нужен при избор на НЕЛБО за топлинен счетоводител или при друго решение, като например смяна на честотата на отчет на уредите за дялово разпределение.

В раздел Опазване на лични данни ще намерите Европейски регламент, Политиката на Нелбо АД и др. документи, свързани с опазване на личните данни на клиенти и служители.

Пределна цена за топла вода

Уважаеми клиенти,

Във връзка с Решение № Ц-12 от 30.06.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за увеличение цената на топлинната енергия, както и повишената ставка на ДДС от 9% на 20%, „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД определя пределната цена за битова гореща вода, считано от 01.07.2023 г. - 12.70 лв/м3 с ДДС.

С цел подобряване услугата отчитане на индивидуални водомери за гореща вода и изпълнение на законовите изисквания за въвеждане на дистанционно отчитане на средствата за дялово разпределение, „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД въвежда допълнителни отстъпки за битова гореща вода:

- 10% отстъпка от пределната цена, за имоти с водомери с дистанционно отчитане, валидна до 30.04.2024г. .

- 20% отстъпка от пределната цена за период от 3 месеца за имоти, при изпълнени следните условия: не е бил ползвател на топла вода след 30.04.2022 и поднови ползването на гореща вода от Топлофикация с инсталирани водомери водомери за топла вода с дистанционно отчитане.

Към новината на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД 

ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ - Топлофикация Сливен

Цени за МВтч на топлинна енергия (топлоносител гореща вода) за битови и стопански потребители, приети с решение на КЕВР.
Забележка: От юли 2022г до 01 юли 2023г се прилага намалена ставка на ДДС за топлинна енергия - 9%, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 30 юни 2022 г.

Период на отчитане лева без ДДС лева с вкл. ДДС
от 01.07.2023 104.19 125.03
от 01.07.2022 103.92 113.27
от 01.07.2021 78.18 93.82
от 01.07.2020 75.34 90.41
от 01.05.2020 80.50 96.60

ТАКСИ ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО - Топлофикация Сливен

СливенМесечен Годишен
Партида12,00
Водомер за топла вода  12,00
Топлинен разпределител7,80
Апартаментен топломер12,00

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ОТ НЕЛБО

Тук можете да се запознаете с цените на допълнителните услуги, които Нелбо предлага за поддръжка на вашата инсталация.
Спецификация услуги
Пломбиране водомер12,00 лв.
Монтаж и/или демонтаж на водомер /стандартен/, без пломбиране25,00 лв.
Индивидуално посещение / констатация/ отчет - за имот
– по график20,00 лв.
– в определен от клиента ден и час38,00 лв.
Монтаж на спирателен кран на водомер или на възвратен клапан - стандартен монтаж (инд.цена при степен на сложност)от 60,00 лв.
Монтаж/преместване на топлинен разпределител с вкл. цена на скрепителен елемент/планка20,00 лв.
Въвеждане в експлоатация на топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио)1,00 лв.
Монтаж и/или демонтаж на топломер /стандартен/60,00 лв.
Преработки в колекторно табло за монтаж на топломер /без вкл.материали/79,00 лв.
Обработка Заявление-декларация за промяна на потреблението10,00 лв.
Обработка Заявление-декларация за заявен нулев дял на потреблението, вкл. проверка
– за имоти с уреди без дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)20,00 лв.
– за имоти само с уреди с дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)10,00 лв.
Проверка на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж)16,00 лв.
Проверка/тест на топлинен разпределител в завода-производител (без монтаж и демонтаж, вкл.транспортни разходи до и от Германия)192,00 лв.
Изпращане на документ по поща/ куриер по искане на клиент7,00 лв.
Пломбиране на втори спирателен кран на отопл.тяло6,00 лв.
Пломбиране на апартаментен топломер 10,00 лв.
Метрологична проверка в лаборатория на водомер за топла вода (вкл.демонтаж, проверка, монтаж, посещение и пломбиране) 94,00 лв.
Метрологична проверка в лаборатория на апартаментен топломер (вкл.демонтаж, проверка, монтаж, посещение и пломбиране) 188,00 лв.
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за сграда/АС 6 лв./партида
Разделяне на изравнителна сметка при смяна на титуляр безплатно
Издаване на дубликат на документбезплатно
Eнергийно обследванепо договаряне

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги. В случай, че Ви е необходим абонатен номер – можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлификационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони.

Online

Тук можете да заплатите с Вашата банкова карта лесно, бързо и удобно

По банков път – по сметка на Нелбо АД в

ТБ ОББ АД – IBAN: BG63 UBBS 80021031241820

Първа Инвестиционна Банка АД – IBAN: BG83 FINV 91501003970748

 

В брой

Kасите на Нелбо в офисите ни са на ваше разположение (в някои офиси има възможност за картово плащане на с карта на ПОС терминал).

Разсрочено плащане

Възползвайте се от предложенията за разсрочено плащане при покупка/подмяна на уредите за дялово разпределение. Процедурата по отпускане на стоков кредит се извършва от Ти Би Ай Кредит при следните условия:

  • Минимална сума за разсрочване – 100 лв.;
  • Разсрочване на равни месечни вноски – фиксирани за определен от клиента период на изплащане.

За повече информация – свържете се с нас или ни пишете.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.