Alt-tag-logo
Платете онлайн Проверете сметка Пишете ни

Плевен

Нова, по-ниска цена на топлинната енергия в град Плевен

От 01.06.2024г и от 01.07.2024г влизат в сила Решения на КЕВР, съответно № Ц -13 от 31.05.2024г и № Ц -16 от 30.06.2024г , с което се правят корекции (намаление) на цените на топлинната енергия, по искане на „Топлофикация – Плевен“ АД.

Новата еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) е 90,02 лв. за мегаватчас (замо за юни е 82.22 лв./MWh).

Изпълнителен директор на „Топлофикация – Плевен“ АД, г-н Йордан Василев посочва, че с това решение се вижда как на практика инвестицията окончателно ще бъде завършена и „Топлофикация – Плевен“ се превръща във все по-модерно дружество, което успява да задоволява необходимостта от топлинна енергия на град Плевен, също така и на промишлеността в града.

Промоция за топла вода

Топлофикация Плевен обяви 2 нови промоции за отстъпка в цената за консумираната топла вода в имот. И двете промоции влизат в сила от 1 Май 2024 г. 

"БГВ макс" - за клиенти с изрядни дистанционни водомери, максималната стойност на фактурираната топла вода в неотоплителен месец, е не повече от 59,90 лв. с ДДС.

"БГВ плюс" - за клиенти, които възстановят ползването на топла вода в имота си (не са ползвали топла вода повече от 6 месеца) и след като монтират дистанционен водомер от обслужващият топлинен счетоводител, максималната стойност на фактурираната топла вода е не повече от 24,90 лв. с ДДС.

Повече информация можете да прочетете на сайта на топлофикационното дружество.

Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ЦЕНА за монтаж на дистанционен водомер за топла вода за периода на промоциите!

Тел.064 834 568, моб.0887 249 399 e-mail: pleven@nelbo.com

Цени за МВтч на топлинна енергия (топлоносител гореща вода) за битови и стопански потребители, приети с решение на КЕВР.
Забележка: От юли 2022г до 01 юли 2023г се прилага намалена ставка на ДДС за топлинна енергия - 9%, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 30 юни 2022 г.

Период на отчитане лева без ДДС лева с вкл. ДДС
от 01.07.2024 90.02 108.02
от 01.06.2024 82.22 98.66
от 01.07.2023 96.94 116.33
от 01.07.2022 96.88 105.60
от 01.07.2021 87.24 104.69
Плевенс месечен отчет  
Партида3,36
Водомер за топла вода  12,97
Топлинен разпределител9,14
Апартаментен топломер12,97

Забележка: Таксите се заплащат към Топлофикация Плевен и са валидни от октомри 2023 г. до юни 2025 г. Цените са в лева с включен ДДС.

Тук можете да се запознаете с цените на допълнителните услуги, които Нелбо предлага за поддръжка на вашата инсталация.
Спецификация услуги
Пломбиране водомер12,00 лв.
Монтаж и/или демонтаж на водомер /стандартен/, без пломбиране25,00 лв.
Индивидуално посещение / констатация/ отчет - за имот
– по график20,00 лв.
– в определен от клиента ден и час38,00 лв.
Монтаж на спирателен кран на водомер или на възвратен клапан - стандартен монтаж (инд.цена при степен на сложност)от 60,00 лв.
Монтаж/преместване на топлинен разпределител с вкл. цена на скрепителен елемент/планка20,00 лв.
Въвеждане в експлоатация на топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио)1,00 лв.
Монтаж и/или демонтаж на топломер /стандартен/60,00 лв.
Преработки в колекторно табло за монтаж на топломер /без вкл.материали/79,00 лв.
Обработка Заявление-декларация за промяна на потреблението10,00 лв.
Обработка Заявление-декларация за заявен нулев дял на потреблението, вкл. проверка
– за имоти с уреди без дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)20,00 лв.
– за имоти само с уреди с дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)10,00 лв.
Проверка на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж)16,00 лв.
Проверка/тест на топлинен разпределител в завода-производител (без монтаж и демонтаж, вкл.транспортни разходи до и от Германия)192,00 лв.
Изпращане на документ по поща/ куриер по искане на клиент7,00 лв.
Пломбиране на втори спирателен кран на отопл.тяло6,00 лв.
Пломбиране на апартаментен топломер 10,00 лв.
Метрологична проверка в лаборатория на водомер за топла вода (вкл.демонтаж, проверка, монтаж, посещение и пломбиране) 94,00 лв.
Метрологична проверка в лаборатория на апартаментен топломер (вкл.демонтаж, проверка, монтаж, посещение и пломбиране) 188,00 лв.
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за сграда/АС 6 лв./партида
Разделяне на изравнителна сметка при смяна на титуляр безплатно
Издаване на дубликат на документбезплатно
Eнергийно обследванепо договаряне
Цените са с включен ДДС.
Валидност на ценовата листа от 10.01.2024г.
Нелбо АД запазва правото си да променя стойността на предлаганите стоки и услуги.

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги. В случай, че Ви е необходим клиентски номер – можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлификационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони.

 

Online

Сигурен онлайн превод с Вашата банкова карта - лесно, бързо и удобно.

 

По сметка на Нелбо АД

чрез банков превод или Easypay превод (отбележете клиентски номер и основание)

  • ТБ ОББ АД  IBAN: BG63 UBBS 80021031241820
  • Първа Инвестиционна Банка АД – IBAN: BG83 FINV 91501003970748

 

В брой или на ПОС терминал (картово разплащане)

Всички каси в офисите ни и всички мобилни групи разполагат с касови апарати и мобилни ПОС терминали.

 

 

Разсрочено плащане

Възползвайте се от предложенията за разсрочено плащане при покупка/подмяна на уредите за дялово разпределение. Процедурата по отпускане на стоков кредит се извършва от Ти Би Ай Кредит при следните условия:

  • Минимална сума за разсрочване – 100 лв.;
  • Разсрочване на равни месечни вноски – фиксирани за определен от клиента период на изплащане.

За повече информация – свържете се с нас или ни пишете.

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите полезни документи, бланки и файлове за изтегляне, както и законови, нормативни актове и общи услови за дейността по дялово разпределение.

Клиентите на НЕЛБО с годишен отчет могат да изтеглят бланка за промяна на прогнозен дял (в случай че има промяна в характера на потребелението на отопление и топла вода в имота, например когато едно жилище е било трайно необитаемо и вече има обитатели или обратно);

Договор за месечен отчет може да изтеглите и обсъдите с комшиите си, в случай че желаете уредите Ви да се отчитат всеки месец.

Протокол от Общо събрание на сграда-етажна собственост ще Ви е полезен и нужен при избор на НЕЛБО за топлинен счетоводител или при друго решение, като например смяна на честотата на отчет на уредите за дялово разпределение.

В раздел Опазване на лични данни ще намерите Европейски регламент, Политиката на Нелбо АД и др. документи, свързани с опазване на личните данни на клиенти и служители.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.