Alt-tag-logo
Платете онлайн Проверете сметка Пишете ни

София

Годишните изравнителни сметки са готови и достъпни на Нелбо е-зона

 

Вижте изравнителната си сметка в  е-зона (горе, в дясно)

Сумите ще бъдат фактурирани от Топлофикция София ЕАД през месец юли 2024г. в т.н. Обща фактура.

Реклмации се приемат до 31 август 2024г.

 

За да не получавате изравнителни сметки - изберете месечно дялово разпределение и фактурира всеки месец с реално потребената енергия за отопление и топла вода. Услугата е колективна - с решение на ОС на етажната собственот.

Без отчетник за студена вода

 • За да не Ви се налага да осигурявате достъп или да правите самоотчети
 • За да Ви се фактурира всеки месец само това, което сте ползвали
 • За да нямате изравнителни фактури

Нелбо предлага решение, за което е необходимо:

Колко ще ми струва това? Таксата за ежемесечен дистанционен отчет е годишна и важи за ВСИЧКИ радио водомери в имота.

 • При включване на цялата сграда - 35 лв./година
 • При индивидуална заявка от имот - 45 лв./година
 • За настоящи клиенти на ежемесечен отчет - 8 лв./година

Услугата не е обвързана с централното топлоснабдяване.

Цени за МВтч на топлинна енергия (топлоносител гореща вода) за битови и стопански потребители, приети с решение на КЕВР.
Забележка: От юли 2022г до 01 юли 2023г се прилага намалена ставка на ДДС за топлинна енергия - 9%, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 30 юни 2022 г.

Период на отчитане лева без ДДС лева с вкл. ДДС
от 01.07.2024 128.25 153.90
от 01.07.2023 137.93 165.52
от 01.07.2022 137.86 150.27
от 01.07.2021 98.48 118.18
от 01.07.2020 82.09 98.51

Уважаеми клиенти,
Цената за услугата дялово разпределение е дължима към топлофикационното дружество.

Таксите за сезон 2024/2025г., с вкл.ДДС:

 • партида - 1,90 лв/ месец
 • уред за дялово разпределение - 0,41 лв / месец

Mесечният отчет се извършва по допълнително възлагане. Услугата месечен отчет и месечно дялово разпределение се заплаща към Нелбо АД (отделно от годишните такси), както следва:

София – месечен отчетза дист.уредиза уреди Стандарт
Партида/за 1год.15,0015,00
Водомер за топла вода  015,00
Топлинен разпределител08,00
Апартаментен топломер015,00

Забележка: Таксите се фиксират в допълнителен договор за възлагане на месечен отчет със СЕС. Цените са в лева с включен ДДС.

Тук можете да се запознаете с цените на допълнителните услуги, които Нелбо предлага за поддръжка на вашата инсталация.
Спецификация услуги
Пломбиране водомер12,00 лв.
Монтаж и/или демонтаж на водомер /стандартен/, без пломбиране25,00 лв.
Индивидуално посещение / констатация/ отчет - за имот
– по график20,00 лв.
– в определен от клиента ден и час38,00 лв.
Монтаж на спирателен кран на водомер или на възвратен клапан - стандартен монтаж (инд.цена при степен на сложност)от 60,00 лв.
Монтаж/преместване на топлинен разпределител с вкл. цена на скрепителен елемент/планка20,00 лв.
Въвеждане в експлоатация на топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио)1,00 лв.
Монтаж и/или демонтаж на топломер /стандартен/60,00 лв.
Преработки в колекторно табло за монтаж на топломер /без вкл.материали/79,00 лв.
Обработка Заявление-декларация за промяна на потреблението10,00 лв.
Обработка Заявление-декларация за заявен нулев дял на потреблението, вкл. проверка
– за имоти с уреди без дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)20,00 лв.
– за имоти само с уреди с дист.отчет (вкл.водомери за топла вода)10,00 лв.
Проверка на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж)16,00 лв.
Проверка/тест на топлинен разпределител в завода-производител (без монтаж и демонтаж, вкл.транспортни разходи до и от Германия)192,00 лв.
Изпращане на документ по поща/ куриер по искане на клиент7,00 лв.
Пломбиране на втори спирателен кран на отопл.тяло6,00 лв.
Пломбиране на апартаментен топломер 10,00 лв.
Метрологична проверка в лаборатория на водомер за топла вода (вкл.демонтаж, проверка, монтаж, посещение и пломбиране) 94,00 лв.
Метрологична проверка в лаборатория на апартаментен топломер (вкл.демонтаж, проверка, монтаж, посещение и пломбиране) 188,00 лв.
Такса за проверка на актуално състояние на отопл.тела за сграда/АС 6 лв./партида
Разделяне на изравнителна сметка при смяна на титуляр безплатно
Издаване на дубликат на документбезплатно
Eнергийно обследванепо договаряне
Цените са с включен ДДС.
Валидност на ценовата листа от 10.01.2024г.
Нелбо АД запазва правото си да променя стойността на предлаганите стоки и услуги.

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги. В случай, че Ви е необходим клиентски номер – можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлификационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони.

 

Online

Сигурен онлайн превод с Вашата банкова карта - лесно, бързо и удобно.

 

По сметка на Нелбо АД

чрез банков превод или Easypay превод (отбележете клиентски номер и основание)

 • ТБ ОББ АД  IBAN: BG63 UBBS 80021031241820
 • Първа Инвестиционна Банка АД – IBAN: BG83 FINV 91501003970748

 

В брой или на ПОС терминал (картово разплащане)

Всички каси в офисите ни и всички мобилни групи разполагат с касови апарати и мобилни ПОС терминали.

 

 

Разсрочено плащане

Възползвайте се от предложенията за разсрочено плащане при покупка/подмяна на уредите за дялово разпределение. Процедурата по отпускане на стоков кредит се извършва от Ти Би Ай Кредит при следните условия:

 • Минимална сума за разсрочване – 100 лв.;
 • Разсрочване на равни месечни вноски – фиксирани за определен от клиента период на изплащане.

За повече информация – свържете се с нас или ни пишете.

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите полезни документи, бланки и файлове за изтегляне, както и законови, нормативни актове и общи услови за дейността по дялово разпределение.

Клиентите на НЕЛБО с годишен отчет могат да изтеглят бланка за промяна на прогнозен дял (в случай че има промяна в характера на потребелението на отопление и топла вода в имота, например когато едно жилище е било трайно необитаемо и вече има обитатели или обратно);

Договор за месечен отчет може да изтеглите и обсъдите с комшиите си, в случай че желаете уредите Ви да се отчитат всеки месец.

Протокол от Общо събрание на сграда-етажна собственост ще Ви е полезен и нужен при избор на НЕЛБО за топлинен счетоводител или при друго решение, като например смяна на честотата на отчет на уредите за дялово разпределение.

В раздел Опазване на лични данни ще намерите Европейски регламент, Политиката на Нелбо АД и др. документи, свързани с опазване на личните данни на клиенти и служители.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.