Нови сградни решения

Изберете съвременно и удобно решение за сгради в следните направления:

  • Отчет на студена вода - Нелбо АД е партньор на Софийска вода АД и изпращаме по служебен път показанията на инсталираните водомери с дистанционен отчет, узаконяваме нови водомери, изготвяме справки и други подобни за град София. 

Осигурете си спокойствие и точно измерване без да е нужно да влиза отчетник у Вас.

 

  • Централизиран източник на топлинна енергия и/или студ (общ котел на газ, общ чилър, термопомпа, геотермален или друг алтернативен)

Възползвайте се от опита ни в разпределението на енергийните разходи в етажната собственост. Нелбо извършва разпредление на енергийните разходи в сгради с повече от един ползватели без значение какъв е централния източник на енергия. Предлагаме доставка, монтаж и узаконяване на уреди за измерване на енергия, както и последващата услуга. Обърнете се към нас за оферта и допълнителна информация. 

 

  • Противопожарни детектори Q dim (smoke detectors) за административни сгради и за бита

Инсталирането на противопожарни детектори е стъпка към намаляне на риска от пожар и евентуални щети от него. В много европейски държави това е задължително изискване за всички сгради.

Противопожарни алармени датчици за дим на немския производител Кундис, с европейски сертификат DIN EN 14604.

При наличие на дим,  датчиците задействат визуален и звуков сигнал, с цел предупреждение и превенция за пожарно събитие. Датчиците са с вградена longlife литиева батерия с 10 год. гаранция.

 

  • Индивидуални проекти за смарт автоматизация 

 

Изпратете Вашето запитване на: sales@nelbo.com

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.