Новини и актуална информация от НЕЛБО

Приключи годишното отчитане на топлоизмервателните уреди

07.06.2022

Нелбо АД приключи годишното отчитане на топлинни разпределители, топломери и водомери за топла вода в сгради на централно топлоснабдяване. В рамките на отчетната кампания в градовете София, Враца, Перник и Козлодуй бяха предоставени по две безплатни дати. 

Ако абонат не е имал възможност да осигури присъствие по време на отчетната кампания, може да заяви индивидуално платено посещение, като се свърже с представител на Нелбо в своя град за фиксиране на предпочитан ден и час за клиента. 

Посещението за годишен отчет на уредите може да отпадне при монтирани дистанционни топлинни разпределители и водомери за топла и студена вода. Съгласно промените в Закона за енергетиката от 12 март 2021 г. (чл.140, ал.7 и ал.8), всички нови уреди за дялово разпределение следва да бъдат с дистанционно отчитане.

Уредите с радио отчитане дават възможност за снемане на показанията от дистанция, без влизане в дома, и без ангажираност за физическо присъствие на клиента.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.