Новини и актуална информация от НЕЛБО

Изравнителните сметки за отопление за градовете Враца и Перник са готови

08.06.2022

Отчетната кампания за отоплителен сезон 2021/2022 г. в Перник и Враца приключи. Изравнителните сметки на централно-топлоснабдените клиенти на Нелбо АД в двата града са готови и качени в клиентския портал на компанията. Всеки, който има регистрация, може да провери данните от годишния си отчет в профила, или да създаде такъв с клиентски номер от съответната топлофикация.

Сметките ще бъдат изпратени и физически до всички клиенти, заявили хартиен носител през средата на месец юни. При получаването им, Нелбо призовава клиентите си да обърнат внимание на състоянието на уредите. В справката на изравнителната сметка ще бъде посочено, ако има уреди с изтекъл срок на годност и нужния период, в който следва да бъдат подменени.

Всеки клиент на Нелбо АД, който е пропуснал безплатните дати за посещение и няма уреди с дистанционен отчет, може да заяви индивидуално засичане срещу заплащане. Ако не бъде направено такова, абонатът ще бъде таксуван съгласно Наредбата за топлоснабдяване на максимално потребление.

Едва 3% от клиентите във Враца не са отворили на отчетниците по време на отчетната кампания. Близо 5% от имотите са отчетени като необитаеми след подпис от домоуправител или съсед, удостоверяващ липсата на живущи в съответния апартамент.

В Перник неотчетените абонати са 5,5% като се очаква този процент да намалее двойно. Процентът на необитаемите жилища, удостоверени с подпис е сходен с този във Враца – 6 на сто.

Рекламации по изравнителните сметки ще се приемат в срок до 31 август. След тази дата преизчисления на сметки и отчети не може да бъдат извършвани.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.