Новини и актуална информация от НЕЛБО

62,8% от енергията в жилищния сектор в ЕС е ползвана за отопление на домовете през 2020 г.

30.06.2022

В Европейския съюз използваната от домакинствата енергия за отопление на обитаемите площи е общо 62,8% от крайното потребление на енергия в жилищния сектор. На другия полюс е охлаждането на помещенията, което заема едва 0,4% от енергийния ресурс средно за Европа. Това сочат данни на Евростат за енергийното потребление през 2020 г.

Най-малко отопление ползват жителите на Малта – 19,4%, което е обяснимо с топлия климат на островната държава. За сметка на това, те са с най-високия процент енергия за охлаждане в дома – 12,3 на сто. Люксембург е държавата, в която консумираното електричество за отопление е най-много – 81%.  В България делът на енергията, използвана за отопление на помещения е 54.5 %.

Най-често използваният източник за затопляне на вода у нас е токът – 58,9%. Страната ни се нарежда обаче сред страните с най-висок процент на енергия, добивана от ВЕИ и биогорива – 61,9%.

Електричеството, използвано за осветление и повечето електрически уреди в дома на европееца, представлява 14,5% (това изключва използването на електричество за захранване на основните системи за отопление, охлаждане или готвене), докато делът, използван за отопление на вода е малко по-висок - 15,1 %. За готвене се използва 6,1% от енергията в едно средно европейско домакинство. Отоплението на помещения и подгряването на вода представлява 77,9% от общата енергия, консумирана от крайните потребители.

Най-много електричество за готвене се използва в Португалия – 31,5 на сто от енергийната консумация в домакинствата. За сравнение, за домакински уреди за готвене в България се потребява 8,3% през 2020 г., а за осветление и повечето електрически уреди – 19.7%.

 

*Информацията е по данни на Евростат за енергия от възобновяеми източници, които се събират и публикуват от 2017 г. насам.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.