Новини и актуална информация от НЕЛБО

Отоплителният сезон стартира в цялата страна

04.11.2022

Отоплителният сезон стартира в цялата страна. От средата на седмицата в столицата Топлофикация София започва поетапно включване на топлоснабдените абонати, заедно с топлофикациите в Бургас и Перник. В Сливен парното беше пуснато от 4 ноември 2022 г. а в Пловдив - от началото на настоящата седмица. 

Поетапно включване на отоплението ще се извърши първо в детски градини, ясли, и учебни заведения, последвани от болнични и здравни заведения, жилищни сгради и бизнес ползватели. С планираното начало на отоплителния сезон, е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата да бъдат приведени в готовност за работа. От топлофикациите съветват: 

▶ Да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации.

▶ Да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп.

▶ Вътрешните инсталации за отопление е необходимо да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция.

▶ Вентилите на отоплителните тела трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване.

▶ В случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка.

 

Ако сграда етажна собственост не желае да бъде включено отоплението, е необходимо да го заяви писмено към съответното топлофикационно дружество.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.