Новини и актуална информация от НЕЛБО

Раздават изравнителните сметки за парно в София до 5 юли

03.07.2019

Изравнителните сметки на столичните абонати на Нелбо ЕАД ще бъдат раздадени до 5 юли на упълномощените лица на сградите в София. Всички абонати на компанията могат да проверят сметките си и онлайн на www.nelbo.com.

През настоящата година изчисленията показват, че 39,1% от клиентите на Нелбо ще получат сметки със суми за възстановяване, а 49,9 % ще имат да доплащат. 11 на сто ще имат изравнителни сметки със суми до 10 лв.

Неотворилите абонати към днешна дата са 1368 души (3.8% от общия брой клиенти в София). Сметките за отопление на имотите на тези абонати са изчислени на база максимална мощност на отоплителните тела в помещенията за сезона, а разхода за топла вода е определен съгласно последните промени в Наредбата за топлоснабдяване. Подобни начисления са направени и на клиенти, чиито уреди за дялово разпределение не са изрядни, например премахнати пломби, нарушена цялост на пломбиte на топлинни разпределители, повредени топлинни разпределители, липсващи пластмасови пломби на входящ холендър на водомер за топла вода, стари или неработещи води и т.н.

От направените проверки през годината са установени 1057 водомери за топла вода с изтекъл срок на метрологична проверка и 1132 топлинни разпределители с изтекъл срок на експлоатация. Всеки потребител, в чийто имот има неизправен уред, е уведомен чрез индивидуалната си справка от изравнителната сметка за констатирания проблем и за нужните действия за отстраняването му.

Срокът за обжалване е 30 дни след датата на получаване на сметките от упълномощения представител в сградата. Реалните фактури от Топлофикация София ще излязат през август.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.