Новини и актуална информация от НЕЛБО

Нелбо АД: Изравнителните сметки в София са разнесени в срок

16.07.2023

Изравнителните сметки на клиентите на Нелбо АД в София вече са предадени и на хартия, съгласно срока по Наредба – 15 юли. Всички абонати могат да открият изравнителните си сметки и онлайн в клиентския портал на компанията, качени още в края на месец юни 2023.

Всички суми, посочени в изравнителните изчисления от страна на Нелбо АД са без ДДС, според препоръките на „Топлофикация София“. Какъв ще бъде процентът на ДДС, начислен върху потреблението за периода май 2022 – април 2023 г. на всеки клиент, може да прочетете тук.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.