Новини и актуална информация от НЕЛБО

Преработените изравнителни сметки са качени в онлайн клиентския портал на Нелбо

14.09.2023

След изтичане на срока за подаване на рекламации към годишните изравнителни сметки, Нелбо АД извърши необходимите проверки и корекции по основателните жалби. Коригираните изравнителни сметки вече са качени в онлайн клиентския портал на компанията.

Направените корекции ще бъдат отразени във фактурите от съответните топлофикационни дружества в настоящия месец септември. 

Всеки домоуправител може да получи коригираната обща изравнителна сметка след входиране на документ, удостоверяващ го като упълномощено лице за СЕС, към Нелбо АД.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.