Новини и актуална информация от НЕЛБО

СТАНОВИЩЕ на Нелбо ЕАД след извършени проверки

28.02.2019
Във връзка с репортаж “При отрязани тръби: Семейства в Пловдив получиха сметки за вода”, излъчен в предаването „Здравей, България“ на Нова ТВ

Проверка на Нелбо ЕАД в жилищата на адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 332, вх. Б, установи, че и в двата апартамента от репортажа има присъединени водомери за топла вода към сградната инсталация. При посещение на място е констатирано, че пломбата на водомера в единия имот е счупена, а в другия – липсва. Съгласно изискванията на Наредба N 4 на МРРБ, уредите не могат да бъдат приети като надлежно измервателно средство.

В споменатите имоти няма «отрязани тръби» за топла вода, а има отклонения на инсталацията, на които са монтирани водомери. Задължение на топлинния счетоводител, обслужващ сградата, е регулярно да извършва проверки на инсталациите във всички имоти, в които са монтирани уреди за измерване.

Предвид констатираните нередности по време на проверките, корекция на начислените суми към абонатите не може да бъде извършена, тъй като липсва еднозначно доказателство за точния период, в който водомерите в двете жилища не са отговаряли на законовите изисквания.

Нелбо ЕАД напомня на всички потребители на услугите на топлофикация, че осигуряването на достъп до имота за извършване на отчет и проверка на инсталацията е изискване на закона, целящо да предпази от злоупотреби всички живущи в жилищната сграда!

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.