Новини и актуална информация от НЕЛБО

Нелбо стартира отчитане на топломерите

29.04.2017

Нелбо стартира отчитане на топломерите от 29 април в София, Перник и Враца

Отчитането на уредите за дялово разпределение за края на сезон 2016-2017 тече в цлата страна, след като всички топлофикационни дружества спряха отоплението в последните дни на Април.
За клиентите  в София и ще продължи до 24 май, като финалните годишни отчети предвиждат две посещения на адреса. След първото посещение на отчетниците, ще бъдат определени и втори дати за тези, които не са успели да осигурят присъствие. Едната дата ще е в обичайно извънработно време.
На видно място в блоковете се поставят известия/съобщения с обявените дати за отчет. Всички клиенти на Нелбо могат да проверят датите си за отчет и от подменю услуги само чрез въвеждане на абонатния си номер. Отказалите се от хартиена фактура вече са получили известие за датите за отчет на имота си по мейл.
Ако посочените дати за посещение на отчетниците не удовлетворяват клинетите, те могат да се обадят в Нелбо преди 31 май и да поискат извънредно посещение. То обаче се заплаща допълнително.
Във Враца и Перник отчетните кампании на Нелбо ще се проведат в периода 29 април – 10 май.

Напомняме, че осигуряването на безпрепятствен достъп до всички имоти обуславя навременното изготвяне на окончателна изравнителна сметка и липса на преработка поради неотчетени уреди. При неосигуряване на достъп до имота за отчет на уредите в рамките на отчетната кампания, на домакинството се начислява максимално потребление за отоплителния период. Абонатите с радио уреди, които нямат инсталирани радио водомери за топла вода също следва да проверят своите дати за отчет на водомерите за топла вода.
Изравнителните сметки за град София ще бъдат изготвени и разпратени към домоуправителите до 5 юли 2017 г.
След получаване на първата изравнителна сметка, абонатите имат срок от 30 дни за рекламация.

Във всички други градове – Пловдив, Плевен, Варна, Бургас и Сливен, клиентите на Нелбо са на месечен отчет.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.