Новини и актуална информация от НЕЛБО

КЕВР прие по-високите цени на топлинната енергия да влязат всила от 7 Април

07.04.2017

От 07.04.2017г с решение на на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на топлинната енергия в градовете, произведена от топлофикационните дружества, използващи природен газ, се увеличава, като промяната е различна за отделните топлофикации. Увеличението варира между 17,91% и 37,40 % .
Причината за измененията на цените е утвърдената от 1 април 2017 г. по-висока цена на природния газ, който осигурява общественият доставчик „Булгаргаз” ЕАД. Цената на синьото гориво нарасна с 29,64%.

Новите цени можете да видите в секция Цени / Цени на топлинна ненергия

Без промяна остават градовете Перник, Сливен и Козлодуй поради използване на различен основен ресурс за производство.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.