Новини и актуална информация от НЕЛБО

За Юридическите лица, ползватели на топлинна енергия в град СОФИЯ

11.10.2016
По повод получени запитвания от наши клиенти, молим да имате предвид следното:
Юридическите лица, потребители на топлинна енергия за стопански обекти, получават изравнителните си сметки от Топлофикация София ЕАД под формата на Дебитни/Кредитни известия към конкретни фактури от отоплителния и неотоплителния период.
Известията са за изминалия период май 2015 – април 2016г и са няколко на брой (5 за клиенти с отопление и топла вода през целия период), поради различната цена на топлоенергията в рамките на периода. За повече информация виж в раздел Цени/ Цени на топлинна енергия http://www.nelbo.com/price/energy.
Ако сте получили повече от едно дебитно/кредитно известие към една и съща фактура, но с различни дати на издаване на известието, това се дължи на преработка на изравнителни сметки на етажната собственост.
За повече информация:
– проверка на сметка на 0700 11 111
– проверка на данни от изравнителна сметка/справка: http://www.nelbo.com/login (изисква се регистрация) или можете да се свържeте с нас по удобен за вас начин http://www.nelbo.com/contacts
Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.