Новини и актуална информация от НЕЛБО

Изравнителни сметки 2015-2016

15.08.2016

Всички изравнителни сметки за сезон 2015-2016г са предадени за фактуриране към Топлофикационните дружества.

За столичани срокът за рекламации изтече на 04 Август 2016г. Преработени се сметките на около 30% от абонатите в София, обслужвани от Нелбо ЕАД.
Данните от финалното изравняване са достъпни чрез електронната система на www.nelbo.com и с юлските им известия за фактури след средата на настоящия август. Изпратени са справки до УЛ на всички СЕС с преработки на първоначалните данни.
Клиентите, които имат да получават пари обратно от изравнението, ще могат да ги получат в брой на каса на Топлофикация или да оставят сумата за покриване на следващи сметки. Сумите се възстановяват на титуляра на партидата или на лице с нотариално заверено пълномощно. Няма краен срок за получаване на парите.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.