Новини и актуална информация от НЕЛБО

Стартира кампанията за годишен отчет на уреди за дялово разпределение. Проверете графика си за отчет

13.05.2020

Нелбо АД стартира годишното отчитане на използваната топлоенергия през отоплителен сезон 2019/2020

Можете да проверите графиците за посещение на отчетниците във вашата сграда тук /с клиентски номер/.

Съобщения с ден и час за отчат ще бъдат поставени на видно място на входа. Домоуправителите също ще получат писма с информацията.

Нелбо АД поставя като водещ приоритет грижата и безопасността на клиентите и служителите си. В тази връзка компанията е предприела всички необходими мерки спрямо епидемичната обстановка и препоръките на здравните власти. В домовете на всеки от клиентите, отчетниците ще влизат с индивидуални калцуни, налични шлемове, предпазни маски и дезинфекция на ръцете. Моля спазвайте дистанция мин 1.5м един от друг и използвайте лична химикалка за подписване на формулярите.

Компанията разчита на съдействието и кооперативността на клиентите си, за да бъдат отчетени всички уреди в сградите. Това ще гарантира последващо формиране на коректни изравнителни сметки за периода 01.05.2019 - 30.04.2020 г. В предстоящите изравнителни сметки ще се включи информация за разликата от намалената цена на топлоенергията със задна дата, за периода 1 юли 2019 - 31 март 2020г.

На имотите без осигурен достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата в съответствие с изискванията на Наредба за топлоснабдяването.

Не е необходимо да се осигурява достъп до уреди с дистанционен отчет (топлинни разпределители/топломери и водомери за топла вода).

 

Поради изменения в Наредба за топлоснабдяването от 12 март 2020г се въвеждат следните промени:

- изравнителните сметки се предоставят на клиентите в пощенските кутии на имота или по електронна поща, ако това е заявено предварително. Заявка за получаване на изр.сметка по имейл може да направите чрез формуляра за отчет

- новият срок за възражения по изравнителните сметки е 31 Август. След тази дата не се приемат такива и не е възможна преработка на фактурираната изравнителна сметка.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.