Новини и актуална информация от НЕЛБО

Отчетната кампания на Нелбо приключва на 5 юли 2020 г.

17.06.2020

Нелбо АД ще приключи кампанията по годишно отчитане на топлинните разпределители в София до 5 юли 2020 г. Седмица след това клиентите на компанията ще получат изравнителна сметка по поща или e-mail, в зависимост от желанието, което са заявили по време на отчетната кампания. Във Враца и Перник отчетната кампания вече приключи и до края на юни клиентите на Нелбо АД ще получат изравнителните си сметки.

Абонатите, които не са осигурили достъп на отчетници в дома си, могат да заявят допълнителна дата за снемане на данните срещу заплащане. На неотчетените клиенти ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата, в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяването.

Нелбо АД обръща внимание на клиентите си, че новият срок за възражения по изравнителните сметки е 31 август. След тази дата няма да се приемат такива и не е възможна преработка на фактурираната сума.

 

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.