Новини и актуална информация от НЕЛБО

Крайният срок за подаване на рекламации по изравнителни сметки е 31 август 2020 г.

25.08.2020

Крайният срок за подаване на рекламации по изравнителни сметки за отоплителен сезон 2019/2020 г. е до 31 август 2020 г. включително. Дотогава може да се заяви и платено посещение на отчетник, ако абонатът не е успял да осигури достъп до уредите в дома си.

На неотчетените клиенти е изчислена енергия по максимален специфичен разход на сградата, в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяване.

След тази дата, съгласно Наредбата на топлоснабдяване, не се допускат преизчисления на сметките.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.