Новини и актуална информация от НЕЛБО

Крайният срок за подаване на рекламации по изравнителни сметки е 31 август 2020 г.

25.08.2020

Крайният срок за подаване на рекламации по изравнителни сметки за отоплителен сезон 2019/2020 г. е до 31 август 2020 г. включително. Дотогава може да се заяви и платено посещение на отчетник, ако абонатът не е успял да осигури достъп до уредите в дома си.

На неотчетените клиенти е изчислена енергия по максимален специфичен разход на сградата, в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяване.

След тази дата, съгласно Наредбата на топлоснабдяване, не се допускат преизчисления на сметките.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.