Новини и актуална информация от НЕЛБО

Финалните изравнителни сметки за всички клиенти на Нелбо с годишен отчет са готови

03.09.2020

Финалните изравнителни сметки за всички клиенти на Нелбо АД с годишен отчет са готови и са подадени за фактуриране към топлофикационните дружества в страната.

Обработихме всички подадени възражения до 31 август 2020 г. включително, когато изтече крайният законоустановен срок за рекламации (съгл. изменението на Наредба за топлоснабдяването). Уважителните рекламации са отразени и ще бъдат видими във фактурите след 15 септември 2020 г.

За детайлна информация по Вашата сметка - посетете клиентския ни портал.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.