Новини и актуална информация от НЕЛБО

Нормативно определеният срок за подаване на рекламации остава 31 август. Възражения по изравнителни сметки, подадени след тази дата не се обработват.

18.09.2020

Съгласно настоящата нормативна уредба, рекламации по изравнителни сметки се подават в указания срок по Наредба за топлоснабдяване - до 31 август. Този срок към настоящия момент е изтекъл. В случай на промяна на нормативната уредба и указаните срокове в нея, компанията ще информира своите абонати своевременно.

Новината за удължаване на срока за подаване на възражения важи само за фирмите, които са се забавили с отчета и предаването на изравнителните сметки.

Нелбо АД е извършило всички дейности в законово регламентираните срокове:

* преди 15 юли бяха извършени отчети на уредите за дялово разпределение в две дати за отчет и бяха изготвени първоначални изравнителни сметки за ВСИЧКИ клиенти на дружеството (раздадени са в пощенските кутии съгласно изискванията на новата Наредба за топлоснабдяването. Сметките са достъпни и онлайн за всички клиенти.)

* до 31 август се приемаха възражения/рекламации, извършваха се проверки и допълнителни отчети. Уважителните рекламации бяха обработени и предадени за фактуриране от топлофикациите в страната.

Всички подадени рекламации до 31.08.2020 г. вече са обработени и са подадени на топлофикационните дружества за фактуриране. По данни от топлофикационните дружества, следва към момента всички преработки да са отразени във фактурите.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.