Новини и актуална информация от НЕЛБО

Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС: Топлоизмервателните уреди и водомери - само с дистанционно отчитане

17.11.2020

Всички измервателни уреди - топлинни разпределители, топломери и водомери, монтирани след 25.10.2020 г., следва да бъдат с дистанционно отчитане. Това са изискванията съгласно Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент, които ще бъдат имплементирани чрез предложени промени в Закона за енергийна ефективност.

Важно за клиента: при избор на радио водомер за топла вода, проверете дали топлинния ви счетоводител може да отчита данните от съответната марка уред. Ако това не е възможно, уредът ще подлежи на подмяна с друг.

Всички абонати ще трябва да планират подмяна на измервателните уреди - топлинни разпределители, топломери и водомери, в периода до 01.01.2027 г. След тази дата, всички абонати с уреди без радио отчет, ще трябва да бъдат преоборудвани с нови с възможност за отчитане без влизане в дома.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.