Новини и актуална информация от НЕЛБО

Нелбо АД – Враца: Не плащайте на мними инкасатори!

26.11.2019

Нелбо АД предупреждава за постъпили сигнали от клиенти в град Враца, че са посещавани от „добре облечена жена“, за да „провери топломерите“.

Фирмата за дялово разпределение извършва фиксирани ежемесечни и годишни отчети чрез предварително информиране с официално съобщение на клиентите в града и посещения във всеки друг период се случват само по заявка на клиент.

Според постъпилите сигнали, мнимите инкасатори искат пари за подмяна на уред, или „такса, за да продължим да отчитаме уредите“. Нелбо АД напомня, че пари в брой се събират от компанията само срещу платежен документ (фискален касов бон). При подмяна/монтаж на уред сумата се заплаща след вече извършен монтаж и срещу платежен документ /фискален касов бон/.

Нелбо АД обслужва клиентите си коректно близо 20 години в града. В тази връзка фирмата за дялово разпределение моли клиентите си при съмнение в легитимността на лицата, да се обадят веднага на телефона на компанията, или да сигнализират органите на реда.

Нелбо АД е сигнализирала органите на реда за злоупотребата.

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.