Новини и актуална информация от НЕЛБО

Прогнозните сметки за парно отопление за ноември са готови

17.12.2020

Прогнозните сметки за парно отопление за ноември 2020 г. вече са изготвени. Данните от общите топломери в в абонатните станции на сградите в София показват значително завишение на потреблението. Това се дължи на няколко фактора, които участват във формирането на прогнозните сметки.

Прогнозната сметка за отопление се изготвя въз основа на потребено количество топлинна енергия за отопление за предходния отчетен период, разделено на дните с отопление за същия отчетен период и умножено по броя дни с отопление за текущия месец и се начислява ежемесечно през отоплителния период. Същото количество се коригира с коефициент Кп. Този коефициент представлява отношение между отчетеното количество топлинна енергия по общ топломер за месец ноември 2020 г. и количеството топлинна енергия по общ  топломер за месец ноември 2019 г.

Стойността на този коефициент за месец ноември 2020 г е над 1,5, тъй като среднодневните темепратури за месец ноември 2020 г. са с 4,3 градуса по-ниски от същите за месец ноември 2019 г.

Работните дни за отопление на абонатните станции за месец ноември 2020 г. са с 5 дни повече от работните дни за отопление на абонатните станции за месец ноември 2019 г. Тези два фактора определят по-голямото консумирано количество топлинна енергия в сградите за месец ноември 2020 г. спрямо месец ноември 2019 г.

В края на отоплителния сезон ще се извърши отчет на реално потребеното количество топлоенергия на всеки абонат.

Повече информация можете да намерите на сайта на "Топлофикация-София".

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.