Новини и актуална информация от НЕЛБО

Всички топломери и водомери трябва да са с дистанционно отчитане, съгласно промени в Закона за енергетиката

Промените в Закона за енергетиката от 12 март 2021 г. (чл.140, ал.7 и ал.8), предвиждат всички нови уреди за дялово разпределение да бъдат с дистанционно отчитане. Това изискване важи и за водомерите за топла вода. За да се гарантира събирането и обработката на данните от радио водомерите, те се одобряват или доставят от фирмата за дялово разпределение, съгласно приетите законодателни промени.

Всички клиенти ще трябва да планират подмяна на измервателните уреди – топлинни разпределители, топломери и водомери до 1 януари 2027 г.

След тази дата, подмяната на уреди без радио отчет ще бъде задължителна.

Промените бяха направени с цел съгласуване на българското законодателство с Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент.

 

В медиите:

Задължително сменяме водомери и топломери с дистанционни до 6 години

Сменяме водомерите и топломерите с дистанционни уреди

Сменяме топломерите с дистанционни

 

 

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.