Новини и актуална информация от НЕЛБО

Пътеводител дава ценни съвети за ефективно използване на централната топлоенергия

25.11.2021

Какви са промените в законодателството във връзка с монтирането на уреди за дистанционен отчет? Какви са ползите за клиентите от монтирането на уреди за дистанционен отчет? Каква информация пазят тези уреди?

Отговорите на тези и редица други полезни въпроси могат да бъдат открити на достъпен език на страниците на „Пътеводител в света на доставките на топлинна енергия и топлинното счетоводство“. Наръчникът е разработен от екип от енергийни специалисти от Асоциация на топлофикационните дружества в България (АТДБ).

Създателят на пътеводителя в лицето на енергийния експерт Кремен Георгиев, председател на АТДБ, споделя: „Подготвихме и разпространяваме изданието в изпълнение на социалния ангажимент на Асоциацията на топлофикационните дружества в България, който съвсем не е само към топлофикациите и техните права, а и към всички българи, които ползват централно отопление и битова гореща вода. Тази книга е израз на желанието ни нашите потребители да бъдат максимално информирани за нашата дейност, за действащата нормативна уредба и за това, какви права и задължения има всеки човек, който потребява топлинни услуги“.

Пътеводителят можете да откриете тук

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.