Alt-tag-logo
Платете онлайн Проверете сметка Пишете ни

Новини и актуална информация от НЕЛБО

  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Изравнителните сметки в София вече са изготвени
Юли 2021 07

Изравнителните сметки в София вече са изготвени

Изравнителните сметки на клиентите на Нелбо АД в София вече се раздават и изпращат по имейл поетапно. В Перник и Враца те вече са разпратени. Всеки абонат може да провери изравнителната си сметка и в клиентския си профил на сайта на компанията www.nelbo.com.

За град София: Фактурирането на изравненията от Топлофикация София се очаква след средата на месец юли 2021 г. Там ще са отразени изчисленията от изравнителните сметки за периода май 2020 – април 2021. Близо 46% от клиентите на Нелбо са надплатили спрямо измерената консумация на топлоенергия. Почти 42 на сто ще имат да доплащат, а 12% са заплатили през отоплителния сезон толкова, колкото са потребили. Сумите за получаване/доплащане ще бъдат отразени във фактурите като разлика от сумата за месеца и сумата от изравнителната сметка. При направените посещения са установени 138 изгаснали уреда, които вече са подменени от абонатите. Нелбо е сред малкото топлинни счетоводители, които запазват цените на клиентските си услуги за следващия отоплителен сезон.

За град Перник: Всички изравнителни сметки на клиентите на Нелбо АД в град Перник са раздадени. Същите са предадени на местното топлофикационно дружество, което не е поело ангажимент за фактуриране преди изтичане на рекламационният срок – 31 август.

За град Пловдив: Всички клиенти на Нелбо в град Пловидв са с ежемесечен отчет. Поради неосигурен достъп и/или грешни самотчети са изготвени изравнителни сметки на част от обслужваните сгради.  Преизчисленията на консумираната енергия са направени.  Преизчисленията ще бъдат подадени към ЕВН Топлофикация Пловдив и ще бъдат видни във фактурите за месец юли 2021.

За град Враца: Всички изравнителни сметки на клиентите на компанията в град Враца са раздадени в началото на месец юни и ще бъдат фактурирани през месец юли 2021 г. от Топлофикация Враца.

Над 96% от клиентите на годишен отчет са осигурили достъп на отчетник на Нелбо АД за снемане на реално използваната топлинна енергия през зимата. Предвид продължаващата пандемичната обстановка отчетите бяха извършвани с грижа за здравето на клиентите и служителите. Отчетниците бяха снабдени с маски, калцуни и дезинфектанти. За поредна година компанията отчита средно 4% неотворили през отчетната кампания. Този процент търпи спад по време на рекламационният срок, като клиентите неосигурили достъп се посещават индивидуално за отчет. Голяма част от тях избират подмяна на уредите с дистанционни, с което си осигураяват комфорт при следващите отчети.

Възражения по изравнителните сметки за всички градове могат да се подават до 31 август 2021 г. След тази дата Наредба за топлоснабдяването от март 2020 г. не допуска преизчисления на сметките.

 

В медиите:

Bntnews.bg

News.bg

Dnes.bg

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.