Обработка на документи

Важно място в работата на Нелбо са документите и информацията в тях.

Част от документите, касаещи дяловото разпределение са:

Справка за узаконяване (пломбиране) на водомер - в случай, че водомерът Ви за топла вода не е монтиран и пломбиран от Нелбо е важно преди монтажът да се уверите, че водомерът е удобрен тип за използване (можем да отчитаме дистанционно) и е препоръчително да ни предоставите копие от узаконителната справка, за да се гарантира навременната обработка и да се избегне забавянето на обмен на иформацията с ВиК и топлофикационните дружества.

Обработка на декларация за промяна на потреблението за отопление и топла вода - тази декларация (образец в Документи на твоя град) се подава за имоти, където не се извършва месечен отчет и в имота има трайна промяна в ползването на отопление и/или топла вода. При заявяване на намаление или зануляване на прогнозен дял чл.71 ал.3 от Наредба за топлоснабдяването, се изисква съгласуване и подписи на домоуправител и двама съседи.

Обработка на декларация за заявен нулев дял на потреблението, вкл. проверка - тази декларация (образец в Документи на твоя град) се подава за имоти, в които трайно се спира ползването на отопление и/или топла вода. Декларирането за неползване не освобождава от задължението за осигуряване на достъп за проверка (мин. един път в годината). При заявяване на намаление или зануляване на прогнозен дял чл.71 ал.3 от Наредба за топлоснабдяването изисква съгласуване и подписи на домоуправител и двама съседи. 

Издаване на документ/дубликат на документ - в случай, че не намирате и Ви е необходим документ, издаден от Нелбо, ще Ви предоставим копие или дубликат. Документи се предоставят на титуляр на партида или упълномощен представител. Услугата не се таксува.

Съгласие за обработка на лични данни (по образец)всички клиенти, титуляри на партида на съответния топлофициран имот, които дават своето съгласие за използване на имейл за целите описани в документа, могат да го попълнят и предоставят в дружеството. Съгласието се попълва при желание от страна на клиента, съгласно утвърдена Политика за поверителност и защита на лични данни в Нелбо АД.

Изпращане на документ по поща/куриер - до адрес на топлофицирания имот, който Нелбо обслужва или на изрично посочен от клиента адрес.

 

Към Цени на услуги.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.