ИНФОРМАЦИЯ

Информация

Тук можете да откриете информация за цените на уредите, услугите и таксите за топлинно счетоводство на НЕЛБО, както и начините за разсрочено плащане и промоционалните ни предложения.

За ваша информация подаваме данни и за цените на топлинна енергия, постановени от държавния регулатор КЕВР.

Важно!

Важно е да се знае, че фирмите за топлинно счетоводство, в това число и НЕЛБО, не фактурират сметките на потребителите. Те подават към топлофикационните дружества данни за разпределението на потребена топлоенергия в сградата, изчислени по формула постулирана в Наредбата за топлоснабдяване. Съответните топлофикационни дружества остойностяват енергията  и фактурират сметката на съответното жилище .

Таксата за дялово разпределение не е включена в цената на топлинната енергия и отново се фактурира от топлофикационните дружества (а не от фирмите за топлинно счетоводство).

Попитайте ни!

Ако имате въпроси относно формирането на вашата месечна сметка, начините за отчитане или нещо друго, свързано с топлинната енергия, потребявана и заплащана от вашето домакинство, не се колебайте да се свържете с нас! Нашите оператори са на ваше разположение.