Начини на плащане

Начини на плащане

За ваше удобство сме предвидили няколко начина за заплащане на нашите уреди и допълнителни услуги:

* на всички каси в страната на Изи пей (Еаsypay* чрез банкомат „B-pay” (код на търговеца 50 204)

* чрез системата за разплащане Epay (плащане чрез www.epay.bg, регистрацията се извършва с абонатен номер)

* в брой – на касите на Нелбо в офисите ни по градове;

* по банков път – по сметка на Нелбо ЕАД- в ТБ ОББ АД: IBAN: BG63 UBBS80021031241820, BIC код: UBBSBGSF или в Първа инвестиционна банка АД: IBAN: BG83 FINV 91501003970748, BIC код: FINVBGSF

В случай, че Ви е необходим абонатен номер – можете да го намерите в справка по сметка, във фактура от топлификационното дружество или при справка на място в наш офис или на офисните ни телефони.