ЦЕНИ НА ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2019 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 95,64 лв.  114,77 лв.
Топлофикация Плевен 84,98 лв. 101,98 лв.
Топлофикация Бургас 75,25 лв. 90,30 лв.
Веолия Енерджи Варна 87,34 лв. 104,81 лв.
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 97,58 лв. 117,10 лв.
Топлофикация Враца 87,87 лв.   105,44 лв.
Топлофикация Перник 72,19 лв. 86,63 лв
Топлофикация Сливен 80,50 лв. 96,60 лв
АЕЦ Козлодуй 42,18 лв. 50,62 лв
Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 октомви 2018 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 92,80 лв. 111,36 лв.
Топлофикация Плевен 80,15 лв. 96,18 лв.
Топлофикация Бургас 70,09 лв. 84,11 лв.
Веолия Енерджи Варна 85,71 лв. 102,85 лв.
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 90,86 лв. 109,03 лв.
Топлофикация Враца 84,62 лв.   101,54 лв.
Топлофикация Перник –    без промяна 70,99 лв. 85,19 лв
Топлофикация Сливен –    без промяна 78,17 лв. 93,80 лв
АЕЦ Козлодуй –    без промяна 40,42 лв. 48,50 лв
Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2018 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 85,95 лв. 103,14 лв.
Топлофикация Плевен 76,58 лв. 91,90 лв.
Топлофикация Бургас 66,83 лв. 80,20 лв.
Веолия Енерджи Варна 83,80 лв. 100,56 лв.
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 83,69 лв. 100,43 лв.
Топлофикация Враца 79,59 лв. 95,51 лв.
Топлофикация Перник 70,99 лв. 85,19 лв
Топлофикация Сливен – битови 78,17 лв. 93,80 лв
АЕЦ Козлодуй 40,42 лв. 48,50 лв

Цени в сила от 01.07.2017 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2017 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 79,98 лв. 95,98 лв. 
Топлофикация Плевен 66,48 лв. 79,78 лв. 
Топлофикация Бургас 57,06 лв.  68,47 лв. 
Веолия Енерджи Варна 79,89 лв.  95,87 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 82,91 лв.  99,49 лв.
Топлофикация Враца 75,50 лв.  90,60 лв. 
Топлофикация Перник 66.34 лв. 79,61 лв
Топлофикация Сливен 75,63 лв. 90,76 лв
АЕЦ Козлодуй 40,39 лв. 48,47 лв

Цени в сила от 07.04.2017 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 07 април 2017 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 79,20 лв. 95,04 лв. 
Топлофикация Плевен 64,29 лв. 77,15 лв. 
Топлофикация Бургас 55,72 лв.  66,86 лв. 
Веолия Енерджи Варна 78,37 лв.  94,04 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 81,69 лв.  98,03 лв.
Топлофикация Враца 73,37 лв.  88,04 лв. 
Топлофикация Перник  – без промяна 60.69 лв. 72,83 лв
Топлофикация Сливен- без промяна 71,32 лв. 85,58 лв
АЕЦ Козлодуй – без промяна 40,42 лв. 48,50 лв

Цени в сила от 01.07.2016 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2016 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 64,52 лв. 77,42 лв. 
Топлофикация Плевен 46,79 лв. 56,15 лв. 
Топлофикация Бургас 44,36 лв.  53,23 лв. 
Веолия Енерджи Варна 63,87 лв. 76,64 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 67,05 лв.  80,46 лв.
Топлофикация Враца 58,97 лв. 70,76 лв. 
Топлофикация Перник 60.69 лв. 72,83 лв
Топлофикация Сливен- битови 71,32 лв. 85,58 лв
АЕЦ Козлодуй 40,42 лв. 48,50 лв

Цени в сила от 01.04.2016 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2016 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 66.81 лв. 80.17 лв. 
Топлофикация Плевен 46.80 лв. 56.16 лв. 
Топлофикация Бургас 44.61 лв. 53.53 лв. 
Веолия Енерджи Варна 64.90 лв. 77.88 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 68.73 лв. 82.48 лв.
Топлофикация Враца 61.60 лв. 73.92 лв. 
Топлофикация Перник без промяна без промяна
Топлофикация Сливен- битови без промяна без промяна
АЕЦ Козлодуй без промяна без промяна

Повече информация за тази промяна в цената на топлинната енергия може да видите на http://www.nelbo.com/news

Цени в сила от 01.10.2015 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 октомври 2015 г., приети с решение на КЕВР № Ц-34/30.09.2015
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 70.80 лв. 84.96 лв. 
Топлофикация Плевен 51.50 лв. 61.80 лв. 
Топлофикация Бургас 46.63 лв. 55.96 лв. 
Далкия Варна 68.24 лв. 81.89 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 68.85 лв. 82.62 лв.
Топлофикация Враца 69.63 лв. 83.56 лв. 
Топлофикация Перник без промяна без промяна
Топлофикация Сливен- битови без промяна без промяна
АЕЦ Козлодуй без промяна без промяна

Цени в сила от 01.07.2015 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2015 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 73.98 лв. 88.78 лв. 
Топлофикация Плевен 52.76 лв. 63.31 лв. 
Топлофикация Бургас 47.07 лв. 56.48 лв. 
Далкия Варна 69.10 лв. 82.92 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 68.37 лв. 82.04 лв.
Топлофикация Враца 72.46 лв. 86.95 лв. 
Топлофикация Перник 61.47 лв. 73.76 лв.
Топлофикация Сливен- битови 68.68 лв. 82.42 лв.
АЕЦ Козлодуй 39.95 лв. 47.94 лв.

Цени в сила от 01.04.2015 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2015 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 78.67 лв. 94.40 лв. 
Топлофикация Плевен 58.51 лв. 70.21 лв. 
Топлофикация Бургас 54.40 лв. 65.28 лв. 
Далкия Варна 70.17 лв. 84.20 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 69.58 лв. 83.50 лв.
Топлофикация Враца 75.85 лв. 91.02 лв. 
Топлофикация Перник 68.77 лв. 82.52 лв.
Топлофикация Сливен- битови 72.78 лв. 87.34 лв.
АЕЦ Козлодуй 38.50 лв. 46.20 лв.

Цени в сила от 01.07.2014 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2014 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 84.64 лв 101.57 лв
Топлофикация Плевен 59.09 лв 70.91 лв
Топлофикация Бургас 54.45 лв 65.34 лв
Далкия Варна 76.63 лв 91.96 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 75.39 лв 90.47 лв
Топлофикация Враца 82.24 лв 98.69 лв
Топлофикация Перник 68.77 лв 82.52 лв
Топлофикация Сливен- битови 72.78 лв 87.34 лв
АЕЦ Козлодуй 38.50 лв 46.20 лв

Цени в сила от 01.08.2013 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 август 2013 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 79,89 лв 95,87 лв
Топлофикация Плевен 60,30 лв 72,36 лв
Топлофикация Бургас 54,53 лв 65,44 лв
Далкия Варна 72,63 лв 87,16 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 71,97 лв 86,36 лв
Топлофикация Враца 78,19 лв 93,83 лв
Топлофикация Перник 77,91 лв 93,49 лв
Топлофикация Сливен- битови 78,17 лв 93,80 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.04.2013 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2013 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 80,12 лв 96,14 лв
Топлофикация Плевен 60,18 лв 72,22 лв
Топлофикация Бургас 54,14 лв 64,97 лв
Далкия Варна 72,57 лв 87,08 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 72,16 лв 86,59 лв
Топлофикация Враца 78,03 лв 93,64 лв
Топлофикация Перник 77,93 лв 93,52 лв
Топлофикация Сливен- битови 77,40 лв 92,88 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.01.2013 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 януари 2013 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 83,31 лв 99,97 лв
Топлофикация Плевен 64,35 лв 77,22 лв
Топлофикация Бургас 57,93 лв 69,52 лв
Далкия Варна 76,30 лв 91,56 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 75,89 лв 91,07 лв
Топлофикация Враца 81,90 лв 98,28 лв
Топлофикация Перник 75,00 лв 90,00 лв
Топлофикация Сливен- битови 77,40 лв 92,88 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.07.2012 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2012 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 89,75 лв 107,70 лв
Топлофикация Плевен 72,42 лв 86,90 лв
Топлофикация Бургас 68,85 лв 82,62 лв
Далкия Варна 82,99 лв 99,59 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 80,66 лв 96,79 лв
Топлофикация Враца 90,62 лв 108,74 лв
Топлофикация Перник 75,00 лв 90,00 лв
Топлофикация Сливен- битови 72,78 лв 87,34 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.04.2012 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2012 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 87,39 лв 104,87 лв
Топлофикация Плевен 74,74 лв 89,69 лв
Топлофикация Бургас 68,85 лв 82,62 лв
Далкия Варна 90,70 лв 108,84 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 91,95 лв 110,34 лв
Топлофикация Враца 91,25 лв 109,50 лв
Топлофикация Перник 71,27 лв 85,52 лв
Топлофикация Сливен- битови 71,27 лв 85,52 лв
АЕЦ Козлодуй 72,78 лв 87,34 лв