ЦЕНИ НА ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 октомви 2017 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 92,80 лв. 111,36 лв.
Топлофикация Плевен 80,15 лв. 96,18 лв.
Топлофикация Бургас 70,09 лв. 84,11 лв.
Веолия Енерджи Варна 85,71 лв. 102,85 лв.
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 90,86 лв. 109,03 лв.
Топлофикация Враца 84,62 лв.   101,54 лв.
Топлофикация Перник –    без промяна 70,99 лв. 85,19 лв
Топлофикация Сливен –    без промяна 78,17 лв. 93,80 лв
АЕЦ Козлодуй –    без промяна 40,42 лв. 48,50 лв
Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2017 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 85,95 лв. 103,14 лв.
Топлофикация Плевен 76,58 лв. 91,90 лв.
Топлофикация Бургас 66,83 лв. 80,20 лв.
Веолия Енерджи Варна 83,80 лв. 100,56 лв.
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 83,69 лв. 100,43 лв.
Топлофикация Враца 79,59 лв. 95,51 лв.
Топлофикация Перник 70,99 лв. 85,19 лв
Топлофикация Сливен – битови 78,17 лв. 93,80 лв
АЕЦ Козлодуй 40,42 лв. 48,50 лв

Цени в сила от 01.07.2017 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2017 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 79,98 лв. 95,98 лв. 
Топлофикация Плевен 66,48 лв. 79,78 лв. 
Топлофикация Бургас 57,06 лв.  68,47 лв. 
Веолия Енерджи Варна 79,89 лв.  95,87 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 82,91 лв.  99,49 лв.
Топлофикация Враца 75,50 лв.  90,60 лв. 
Топлофикация Перник 66.34 лв. 79,61 лв
Топлофикация Сливен 75,63 лв. 90,76 лв
АЕЦ Козлодуй 40,39 лв. 48,47 лв

Цени в сила от 07.04.2017 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 07 април 2017 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 79,20 лв. 95,04 лв. 
Топлофикация Плевен 64,29 лв. 77,15 лв. 
Топлофикация Бургас 55,72 лв.  66,86 лв. 
Веолия Енерджи Варна 78,37 лв.  94,04 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 81,69 лв.  98,03 лв.
Топлофикация Враца 73,37 лв.  88,04 лв. 
Топлофикация Перник  – без промяна 60.69 лв. 72,83 лв
Топлофикация Сливен- без промяна 71,32 лв. 85,58 лв
АЕЦ Козлодуй – без промяна 40,42 лв. 48,50 лв

Цени в сила от 01.07.2016 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2016 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 64,52 лв. 77,42 лв. 
Топлофикация Плевен 46,79 лв. 56,15 лв. 
Топлофикация Бургас 44,36 лв.  53,23 лв. 
Веолия Енерджи Варна 63,87 лв. 76,64 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 67,05 лв.  80,46 лв.
Топлофикация Враца 58,97 лв. 70,76 лв. 
Топлофикация Перник 60.69 лв. 72,83 лв
Топлофикация Сливен- битови 71,32 лв. 85,58 лв
АЕЦ Козлодуй 40,42 лв. 48,50 лв

Цени в сила от 01.04.2016 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2016 г., приети с решение на КЕВР
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 66.81 лв. 80.17 лв. 
Топлофикация Плевен 46.80 лв. 56.16 лв. 
Топлофикация Бургас 44.61 лв. 53.53 лв. 
Веолия Енерджи Варна 64.90 лв. 77.88 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 68.73 лв. 82.48 лв.
Топлофикация Враца 61.60 лв. 73.92 лв. 
Топлофикация Перник без промяна без промяна
Топлофикация Сливен- битови без промяна без промяна
АЕЦ Козлодуй без промяна без промяна

Повече информация за тази промяна в цената на топлинната енергия може да видите на http://www.nelbo.com/news

Цени в сила от 01.10.2015 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 октомври 2015 г., приети с решение на КЕВР № Ц-34/30.09.2015
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 70.80 лв. 84.96 лв. 
Топлофикация Плевен 51.50 лв. 61.80 лв. 
Топлофикация Бургас 46.63 лв. 55.96 лв. 
Далкия Варна 68.24 лв. 81.89 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 68.85 лв. 82.62 лв.
Топлофикация Враца 69.63 лв. 83.56 лв. 
Топлофикация Перник без промяна без промяна
Топлофикация Сливен- битови без промяна без промяна
АЕЦ Козлодуй без промяна без промяна

Цени в сила от 01.07.2015 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2015 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 73.98 лв. 88.78 лв. 
Топлофикация Плевен 52.76 лв. 63.31 лв. 
Топлофикация Бургас 47.07 лв. 56.48 лв. 
Далкия Варна 69.10 лв. 82.92 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 68.37 лв. 82.04 лв.
Топлофикация Враца 72.46 лв. 86.95 лв. 
Топлофикация Перник 61.47 лв. 73.76 лв.
Топлофикация Сливен- битови 68.68 лв. 82.42 лв.
АЕЦ Козлодуй 39.95 лв. 47.94 лв.

Цени в сила от 01.04.2015 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2015 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 78.67 лв. 94.40 лв. 
Топлофикация Плевен 58.51 лв. 70.21 лв. 
Топлофикация Бургас 54.40 лв. 65.28 лв. 
Далкия Варна 70.17 лв. 84.20 лв. 
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 69.58 лв. 83.50 лв.
Топлофикация Враца 75.85 лв. 91.02 лв. 
Топлофикация Перник 68.77 лв. 82.52 лв.
Топлофикация Сливен- битови 72.78 лв. 87.34 лв.
АЕЦ Козлодуй 38.50 лв. 46.20 лв.

Цени в сила от 01.07.2014 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2014 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 84.64 лв 101.57 лв
Топлофикация Плевен 59.09 лв 70.91 лв
Топлофикация Бургас 54.45 лв 65.34 лв
Далкия Варна 76.63 лв 91.96 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 75.39 лв 90.47 лв
Топлофикация Враца 82.24 лв 98.69 лв
Топлофикация Перник 68.77 лв 82.52 лв
Топлофикация Сливен- битови 72.78 лв 87.34 лв
АЕЦ Козлодуй 38.50 лв 46.20 лв

Цени в сила от 01.08.2013 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 август 2013 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 79,89 лв 95,87 лв
Топлофикация Плевен 60,30 лв 72,36 лв
Топлофикация Бургас 54,53 лв 65,44 лв
Далкия Варна 72,63 лв 87,16 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 71,97 лв 86,36 лв
Топлофикация Враца 78,19 лв 93,83 лв
Топлофикация Перник 77,91 лв 93,49 лв
Топлофикация Сливен- битови 78,17 лв 93,80 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.04.2013 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2013 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 80,12 лв 96,14 лв
Топлофикация Плевен 60,18 лв 72,22 лв
Топлофикация Бургас 54,14 лв 64,97 лв
Далкия Варна 72,57 лв 87,08 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 72,16 лв 86,59 лв
Топлофикация Враца 78,03 лв 93,64 лв
Топлофикация Перник 77,93 лв 93,52 лв
Топлофикация Сливен- битови 77,40 лв 92,88 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.01.2013 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 януари 2013 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 83,31 лв 99,97 лв
Топлофикация Плевен 64,35 лв 77,22 лв
Топлофикация Бургас 57,93 лв 69,52 лв
Далкия Варна 76,30 лв 91,56 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 75,89 лв 91,07 лв
Топлофикация Враца 81,90 лв 98,28 лв
Топлофикация Перник 75,00 лв 90,00 лв
Топлофикация Сливен- битови 77,40 лв 92,88 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.07.2012 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 юли 2012 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 89,75 лв 107,70 лв
Топлофикация Плевен 72,42 лв 86,90 лв
Топлофикация Бургас 68,85 лв 82,62 лв
Далкия Варна 82,99 лв 99,59 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 80,66 лв 96,79 лв
Топлофикация Враца 90,62 лв 108,74 лв
Топлофикация Перник 75,00 лв 90,00 лв
Топлофикация Сливен- битови 72,78 лв 87,34 лв
АЕЦ Козлодуй 38,48 лв 46,18 лв

Цени в сила от 01.04.2012 г.

Цени за МВтч на топлинна енергия /топлоносител гореща вода/ за битови и стопански потребители в сила от 01 април 2012 г.
Tоплофикационно дружество лева без ДДС лева с вкл. ДДС
Топлофикация София 87,39 лв 104,87 лв
Топлофикация Плевен 74,74 лв 89,69 лв
Топлофикация Бургас 68,85 лв 82,62 лв
Далкия Варна 90,70 лв 108,84 лв
ЕВН България Топлофикация – Пловдив 91,95 лв 110,34 лв
Топлофикация Враца 91,25 лв 109,50 лв
Топлофикация Перник 71,27 лв 85,52 лв
Топлофикация Сливен- битови 71,27 лв 85,52 лв
АЕЦ Козлодуй 72,78 лв 87,34 лв