Проверка на уреди

НЕЛБО ви предлага одит на отоплителната ви система със следните допълнителни услуги:

  • Контролен/извънреден отчет;
  • Индивидуално посещение/констатация;
  • Проверка/тест на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж); препрограмиране;
  • Проверка на състоянието на отоплителните тела през отоплителен сезон по искане на етажната собственост в работно време;
  • Проверка на състоянието на отоплителните тела през отоплителен сезон по искане на етажната собственост в извънработно време;
  • Енергийно обследване.
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.