Проверка на уреди

НЕЛБО ви предлага одит на отоплителната ви система със следните допълнителни услуги:

  • Контролен/извънреден отчет;
  • Индивидуално посещение/констатация и опис на отоплителната система;
  • Проверка/тест на топлинен разпределител, препрограмиране;
  • Проверка на състоянието на отоплителните тела през отоплителен сезон по искане на етажната собственост в работно време;
  • Проверка на състоянието на отоплителните тела през отоплителен сезон по искане на етажната собственост в извънработно време;
  • Демонтаж и метрологична проверка в лицензирана лаборатория и монтаж на апартаментен водомер за топла вода;
  • Демонтаж и метрологична проверка в лицензирана лаборатория и монтаж на апартаментен топломер за топла вода;

Цени на услуги

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.