Alt-tag-logo
Платете онлайн Проверете сметка Пишете ни

Услуги за дялово разпределение на топлинна енергия

  1. Начало
  2. »
  3. Услуги
  4. »
  5. Топлинно счетоводство

Топлинно счетоводство

Топлинно счетоводство или дялово разпределение на топлинната енергия се прилага в сгради с централно топлоснабдяване и повече от един потребител. Представлява разпределение на постъпилата топлинна енергия по партиди/имоти, спрямо изразходваното количество топлинна енергия за отопление (сградна инсталация и от отоплителни тела) и енергия за подгряване на топла вода. За целта (в зависимост от това, дали отоплителната инсталация е вертикален или хоризонтален тип) се монтират индивидуални топлинни разпределители на всяко отоплително тяло или апартаментни топломери на входа на всеки имот, както и водомери за топла вода.

Консумираната топлинна енергия от цялата сграда (входовете, подвързани към една абонатна станция) се отчита от общ топломер, след което се разпределя в индивидуалните сметки на всички имоти в сградата. Избор на клиента (сградата-етажна собственост) е дали топлинното счетоводство да е с месечни прогнозни сметки и една изравнителна сметка след годишен отчет или с месечен отчет и реално фактуриране на потребената енергия. 

 

Информация за Вашия имот, обслужван от Нелбо, можете да получите в Нелбо е-зона.

 

Топлинно счетоводство с годишен отчет

При годишния отчет месечните сметки за парно и топла вода през отчетния период са прогнозни, на база потреблението от предишния период. Отчитането на уредите се извършва веднъж, след края на отоплителния сезон. След обработка на отчетите се изготвя изравнителна сметка, която представлява разликата между месечните прогнозни сметки и дяловото разпределение на потребената енергия за периода. Важен срок е 31 август, до когато се приемат възражения и рекламации по текущи изравнителни сметки.

 

Топлинно счетоводство с месечен отчет

При ежемесечен отчет и обработка се фактурира всеки месец реално потребената енергия за отопление и топла вода и няма нужда от изравнителни сметки. Тази услуга може да се избере от всяка сграда с решение на общо събрание на етажната собственост. Препоръчваме уреди с дистанционен отчет за извършване на месечен отчет.

 

Ø  В изпълнение на Закона за енергетиката и Европейска директива 2012/27/ЕС, до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение (индивидуални разпределители, апартаментни топломери, водомери за топла вода), трябва да бъдат с дистанционен отчет.

Ø  Водомерите за топла вода трябва да са с дистанционен отчет и одобрени от фирмата за дялово разпределение, за да се гарантира събирането и обработката на показанията от тях.

 

Изпратете ни запитване

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.