Нелбо ЕАД е официален вносител на уреди за измерване на вода и топлинна енергия Кундис.

Измерването на потреблението на топлинна енергия в имот/апартамент се извършва чрез топломер или топлинни разпределители.
– При инсталации от хоризонтален тип меренето на централно доставена топлинна енергия се извършва чрез топломер, монтиран на входа на имота.
– При инсталации от вертикален тип меренето на централно доставена топлинна енергия се извършва чрез монтиране на индивидуални топлинни разпределители върху всяко отоплително тяло. От 2012 година, производителят Qundis- Германия произвежда топлинни разпределители за клиентите ни в България с логото на Нелбо – топлинно счетоводство.

Измерването на потреблението на вода в имот/апартамент се извършва чрез водомери.

Топлинни разпределители

Електронните топлинни разпределители са уреди, които се монтират върху отоплително тяло и измерват излъчената топлина, като запазват отчетените данни. Една от разликите между моделите е начинът на отчет – визуален, инфраред или дистанционен/радио. Друга е вида: едно-сензорни и дву-сензорни топлинни разпределители. Всички уреди показват и съхраняват различни стойности – натрупаната стойност към зададена дата, моментната стойност и др.

Изтегли брошура Q caloric 5.5 – тук.
Изтегли брошура Q caloric 5 – тук.

Електронен топлинен разпределител Q caloric 5 / Стандарт – за визуален отчет
Този уред се отчита визуално и показанията му се записват ръчно.

Пред вид последните промени в европейските дерективи и тенденциите в уредите за измерване, този модел се предлага до изчерпване на количествата. Клиентите закупили вече тази модификация ще бъдат обслужвани чрез визуален отчет (достъп до уреда и отчет върху талон).

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ТОПЛИННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ QUNDIS

Електронен топлинен разпределител Q caloric 5.5 / Комфорт – за радио отчет
Този надежден уред от най-ново поколение се отчита от разстояние и показанията му се отчитат без да се налага да се влиза в имота Ви и отчетник да записва ръчно показанията на топлинните разпределители.  Подходящ при сгради етажна собственост с ежемесечен отчет. Приложим както за walk-by системи, така и за AMR. Идеално се съчетава с водомерите за дистанционен отчет на Qundis.
Предимства – отчет без влизане в дома, високо качество, надеждност, повишена степен на защитеност срещу манипулации, модерен дизайн, съвместимост с други модели на производителя и много др.

Oт средата на 2016г. НЕЛБО ЕАД добави в предлаганите и обслужвани уреди марката Апатор

Електронен топлинен разпределител Апатор E-ITN 30.2 – за радио отчет
Това е уред, който се отчита без влизане в имота е подходящ за ежемесечен отчет, като същевремено показанията се визуализират на удобен дисплей.

Топломери апартаментни

Топломерите Q heat 5 са част от изцяло ново продуктово семейство топломери, генерация 5, произведени от немската компания КУНДИС. Новото поколение топломери дава на потребителя технологична иновация, прецизно измерване и модулна система, позволяваща бързо и ефективно комуникационно надграждане на уредите.
Съобразявайки се с разнообразието на системите за отопление, монтирани в България, Нелбо предлага богато видово разнообразие на топломерите Q heat 5.

Резултат с изображение за q heat 5

Изтегли продуктова брошура турбинков топломер Q heat 5 – тук.
Изтегли техническа брошура турбинков топломер (EN) тук.

Изтегли продуктова брошура ултразвуков топломер Q heat_US – тук.
Изтегли техническа брошура ултразвуков топломер (EN)тук.

Цени на основни артикули

Водомери

Компактните водомери за битови нужди за топла и судена вода се предлагат в разнообразие на: тип; начин за монтаж; пресъединителни размери; дебит (Q3 – 2,5/Q3 – 4 ); вид на отчитането (визуално, инфраред, с импулсен изход, вградена радио функция) или модулен тип (т.е.възможност за допълнителен монтж на модул за дистанционен отчет).

Изтегли продуктова брошура Q water (бълг.ез )

nelbo-11

Механичен компактен водомер WFx30 –  сух, турбинков, за студена и за топла вода, с възможност за добавяне на радио модул в избран от Вас момент.

Този прецизен немски водомер е подходящ за битови нужди и е пригоден за хоризонтален и за вертикален монтаж. Одобрен от ЕС; MID акредитация.

Изтегли техническа брошура мех.водомер Q water (англ.)

Електронен компактен водомер Q water 5.5 – водомер от най-ново поколение с електронен дисплей, за топла вода и за студена вода, с вграден модул за радио отчет (отчет на данните от разстояние) чрез радио система AMR или Walk-by, модерен дизайн.

Този прецизен немски водомер е подходящ за битови нужди и е пригоден за хоризонтален и за вертикален монтаж.

Изтегли техническа брошура ел.водомер Q water 5.5 (англ.)

Системи за радио отчет

Радио системите Wаlk-by са бързи и надеждни.

Отчитането на устройствата (водомери, топломери и топлинни разпределители) е лесно, като се извършва с мобилно устройство за събиране на данни – просто преминавайки.

Отчетникът вече няма да влиза в дома или офиса на клиента, но ще свърши работата си от публично достъпно място извън сградата или от общите чати/стълбището в блока. Това е предимство не само за отчетника, а основно за клиентите. Отпадат ангажиментите за осигуряване на достъп до частната собственост и влизането на отченик до всяко отоплително тяло и водомер.

Сега с walk-by радио система, уредите предават данни за консумацията, отчетникът ги приема и проверява чрез мобилни устройства, а в офиса данните се прехвърлят директно в програмата за обработка и се визуализират в справката на конкретния клиент.

Система за домашна автоматизация – Synco living

Спестете до 30%

от сметките си за топлинна енергия в дома или офиса със

Система за домашна автоматизация SYNCO LIVING от SIEMENS

Със сигурност Ви се е случвало докато сте у дома в дневната да е твърде студено за комфортна почивка, а в същото време в кухнята да е прекалено топло за работа. Решавате да проветрите, но забравяте прозореца отворен, а климатичната инсталация продължава да работи с пълна сила.

Енергийно ефективната система за домашна автоматизация от SIEMENS – SyncoTM living – намалява консумацията на енергия в помещенията и се грижи за комфорта във Вашия дом или офис, като:

• Регулира радиаторните вентили;

• Известява за отворена врата/прозорец;

• Сигнализира за ненужно работеща климатизация;

• Управлява осветлението и щорите.

По този начин системата използва точно толкова енергия колкото е необходимо, а това нямалява значително и разходите за енергия.

Отдалечен достъп от всяко място чрез iPhone и Android.
Можете да получавате информация за дома си от всяко място през интернет, мобилен телефон и др. Безплатното приложение HomeControl за iPhone и Android осигурява достъп до системата и позволява промяна на режима й на работа.

Synco Living Strater Kit регулира прецизно температурата в помещенията Около 75% от използваната енергия в едно домакинство се употребява за отопление на помещенията.
Можете да намалите сметките и разходите си за топлинна енергия чрез прецизното регулиране на температурата в тях, с помощта на Synco Living Strater Kit. Той се състои от безжичен стаен модул и задвижка за управление на радиаторния вентил. Благодарение на индивидуалните програми за всяка стая и функцията «отворен прозорец» реализирате значително спестяване на енергия.
Потенциал за пестене на енергия в зависимост от поведението на живущия
Поддържане на постоянна стайна температура със Synco living (настройвате температурата с точност до 0.1°C) – 10,8%; Намаляване загубите на топлина при затваряне на щорите вечер – 2,0%;
Автоматичното откриване на отворен прозорец изключва системата – 1,0%; Намаляване на стайната температура по време на зимната ваканция – 3,0%;
Намаляване на стайната температура при кратки отсъствия от дома – 2,0%.
Безжично решение, което можете да инсталирате и сами

Synco Living Strater Kit е подходящ както за нови така и за вече завършени помещения, тъй като е изцяло безжична система. Поради това не е необходим допълнителен ремонт след монтажа или при разширяване в бъдеще.

Още за Synco living: www.siemens.com/syncoliving
Можете да изтеглите брошура от тук.

или се свържете с нас:
гр. София ул. “Тинтява” 15 тел.: 02 969 1212 факс: 02 969 1220 ел.поща: [email protected]

Цени на системата – в Цени на продукти

Система за контрол

Системата за дистанционно отчитане и контрол на потреблението на топлинна енергия за хоризонтален тип отоплителни системи.

Подходяща за квартали, хотели и сгради с централизирано топлоподаване – един официален платец(доставчик) и повече от един абоната/ потребители за префактуриране на топлинна енергия.

* Отчет на показанията без да е необходимо осигуряване на достъп до уредите.

* Възможност за принудително спиране на топлоподаването на конкретен титуляр/ при точка за измерване.

* Без изравнителна сметка в края на отоплителния сезон.

24-часов контрол на показанията и състоянието – дистанционно.

* индикация при възникване на проблем или манипулиране на уредите, което води до своевременното му отстраняване.

* Не се налагат прогнози за Вашето ползване на топлинна енергия.

Системата е приложима за хоризонтален тип отоплителни системи.