УСЛУГИ ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО

Основната дейност на НЕЛБО е дяловото разпределение на топлинна енергия, по-известно като топлинно счетоводство. Дейността на компанията включва:

 • отчет на уреди - топломери, топлинни разпределители, водомери;
 • изчисляване на разпределената енергия по формули, определени в Наредба за топлоснабдяването;
 • подаване на тези данни към съответните топлофикационни дружества по места.

Топлинният счетоводител не оформя вашите сметки. Ние работим с дялове енергия, а не със суми и съответно не остойностяваме или фактурираме вашите сметки.

Таксите за дейността на топлинните счетоводители са определени в Наредбата за топлинна енергия и зависят само от избраната система за отчет – месечна или годишна. Таксите за дялово разпределение се фактурират от топлофикационните дружества във вашия град.

Топлинните счетоводители се явяват независим фактор за коректно отчитане на потреблението.

С конкретните цени за конкретните градове можете да се запознаете в рубрика Всичко за твоя град

Клиентите, които получават изравнителна сметка и искат да преминат към месечен отчет и обработка (без изравнителни сметки), могат да прочетат как става това в рубрика Полезни съвети.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УРЕДИ

Уредите, с които работи НЕЛБО, се произвеждат специално за компанията от водещия немски производител Qundis. С уредите и тяхната техническа спецификация можете да се запознаете по-подробно в рубрика Уреди.

Като съпътстваща услуга НЕЛБО предлага дейности по поставяне и въвеждане в експлоатация на уреди:

Топлинни разпределители:

 • Топлинен разпределител с дистанционно отчитане (радио) - Монтаж и въвеждане в експлоатация
 • Топлинен разпределител - Монтаж + индивидуално посещение
 • Топлинен разпределител - Преместване (демонтаж и монтаж) + индивидуално посещение
 • Термостатичен вентил - Монтаж + индивидуално посещение
 • Термостатична игла - Монтаж + индивидуално посещение
 • Термостатична глава - Монтаж + индивидуално посещение
 • Пломбиране на втори спирателен кран на отоплително тяло

Апартаментен топломер

 • Радио апартаментен топломер - Монтаж и въвеждане в експлоатация
 • Пломбиране на апартаментен топломер

Водомери:

 • Пломбиране водомер
 • Водомер (стандартен) - Монтаж + индивидуално посещение (без пломбиране)
 • Водомер (радио) - Монтаж + индивидуално посещение (без пломбиране)

ПРОВЕРКА НА УРЕДИ

НЕЛБО ви предлага одит на отоплителната ви система със следните допълнителни услуги:

 • Индивидуално посещение / констатация / отчет;
 • Проверка / тест на топлинен разпределител (без монтаж и демонтаж); препрограмиране;
 • Проверка на състоянието на отоплителните тела през отоплителен сезон по искане на етажната собственост в работно време;
 • Проверка на състоянието на отоплителните тела през отоплителен сезон по искане на етажната собственост в извънработно време;
 • Енергийно обследване.

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

 • Обработка декларация за промяна (намаление) на потреблението;
 • Издаване на документ/ дубликат на индивидуална изравнителна сметка;
 • Изпращане на документ по поща/ куриер;
 • Корекция на изравнителна сметка след изтичане на срока за рекламация по чл.70, ал.6 от НАРЕДБА №16-334 от 6 април 2007 за ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО (на партида).

КОНСУЛТАЦИИ

Ние сме на ваше разположение за консултация на място – в нашия офис или във вашата сграда, както и на офисните ни телефони. Използвайте контактната форма, за да отправите вашето запитване или звъннете на нашите оператори за допълнителна уговорка.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.