Важно е да се знае, че фирмите за топлинно счетоводство, в това число и НЕЛБО, не фактурират сметките на потребителите. Те подават към топлофикационните дружества данни за разпределението на потребената топлоенергия в сградата, изчислени по формула, постулирана в Наредбата за топлоснабдяване. Съответните топлофикационни дружества остойностяват енергията и фактурират сметката на съответното жилище.

Таксата за дялово разпределение не е включена в цената на топлинната енергия и отново се фактурира от топлофикационните дружества (а не от фирмите за топлинно счетоводство).