ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА НЕЛБО

Обновете уредите си за отчитане на консумирана топлинна енергия и вода с дигитални уреди QUNDIS и ще получите:

Ние предлагаме комплексни решения, които улесняват отчитането и прецизират сметките, които плащате.

Поискайте оферта за вашата сграда сега!

СОФИЯ - 02 969 1212 | 0887 822 122 | sofia@nelbo.com

ПЛОВДИВ - 032 640 186 | 0887 822 168 | plovdiv@nelbo.com

ПЛЕВЕН - 064 834 568 | 0887 249 399 | pleven@nelbo.com

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.