Alt-tag-logo
Платете онлайн Проверете сметка Пишете ни

НЕЛБО - официален вносител на уреди с дистанционен отчет за измерване на вода и топлинна енергия QUNDIS

Измерването на потреблението на топлинна енергия в имот/апартамент се извършва по два начина в зависимост от типа инсталация:

  • чрез топломер (с дистанционен отчет) - при инсталации от хоризонтален тип, измерването на централно доставена топлинна енергия се извършва чрез топломер, монтиран на входа на имота;
  • чрез топлинен разпределител (с дистанционен отчет) - при инсталации от вертикален тип, измерването на централно доставена топлинна енергия се извършва чрез монтиране на индивидуални радио топлинни разпределители върху всяко отоплително тяло.

Измерването на потреблението на вода в имот/апартамент се извършва чрез водомери (с дистанционен отчет).

Всички топломери и водомери трябва да са с дистанционно отчитане, съгласно промени в Закона за енергетиката

Промените в Закона за енергетиката от 12 март 2021 г. (чл.140, ал.7 и ал.8), предвиждат всички нови уреди за дялово разпределение да бъдат с дистанционно отчитане. Това изискване важи и за водомерите за топла вода.

За да се гарантира събирането и обработката на данните от радио водомерите, те се одобряват или доставят от фирмата за дялово разпределение, съгласно приетите законодателни промени. Всички клиенти ще трябва да планират подмяна на измервателните уреди – топлинни разпределители, топломери и водомери до 1 януари 2027 г. След тази дата, подмяната на уреди без радио отчет ще бъде задължителна. Промените бяха направени с цел съгласуване на българското законодателство с Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент.

Прочетете повече за уредите, предлагани от НЕЛБО:

ТОПЛИННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ с дистанционен отчет ТОПЛОМЕРИ с дистанционен отчет ВОДОМЕРИ с дистанционен отчет ДРУГИ ЦЕНИ НА УРЕДИ

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.